Gymnasievalet 2020

Elev och lärare pekar och tittar mot en vägskylt med olika yrken inom naturbruksbranschen.

Viktig information, datum och tider inför ditt gymnasieval! Du vet väl om att du har möjlighet att söka till Tenhults naturbruksgymnasium oavsett var du bor! Vi har samverkansavtal med alla kommuner i Jönköpings län, men även om du bor utanför länet kan du söka till vår skola via frisök!

Ansökningskoder och frisök 

Gymnasieansökan gör du via din hemkommun! 

När du söker till våra utbildningar på Tenhults naturbruksgymnasium väljer du ansökningskod enligt tabellen nedan. Tänk på att du kan göra flera val! 

Om du är osäker på vilket program du är/blir behörig till bör du söka flera av våra program.

I första hand söker du en eller flera av våra inriktningar inom NATURBRUKSPROGRAMMET.

I andra hand söker du vårt introduktionsprogram PROGRAMINRIKTAT VAL (IMVNB).

I tredje hand söker du vårt introduktionsprogram YRKESINTRODUKTION (IMYNB).

EXEMPEL: Om du vid söktillfället är behörig att söka Programinriktat val (IMVNB) bör du ändå söka Naturbruksprogrammet samt vald inriktning som ditt förstahands val och sedan söka Programinriktat val (IMVNB) som ditt andrahands val, men även söka Yrkesintroduktionsprogrammet (IMYNB) som ditt tredjehands val, för att öka dina chanser att komma in.

Ansökningskoder

 Program och inriktning

NBDJUHS 

Naturbruksprogrammet – Djur – Häst

NBDJUDV

Naturbruksprogrammet – Djur – Djurvård

NBLAN 

Naturbruksprogrammet – Lantbruk

NBTRA 

Naturbruksprogrammet – Trädgård

IMVNB

Introduktionsprogrammet – 
Programinriktat val mot naturbruksprogrammet

IMYNB

Introduktionsprogrammet – Yrkesintroduktion mot naturbruksprogrammet

Klicka på länkarna ovan om du önskar mer information om respektive inriktning/program.

OBS! Skolans huvudman är Region Jönköpings län. Om koderna inte finns med i ditt ansökningsformulär fyller du i dem själv. Ibland behöver du också uppge Region Jönköpings läns kommunkod som är 6600. 

Frågor angående din ansökan

Har du frågor om din ansökan eller är du orolig för att inte komma in, kontakta Anna Rosén, rektor på Tenhults naturbruksgymnasium, telefon 010-242 68 04, e-post anna.rosen@rjl.se

Individuella val och högskolebehörighet

När du väl har påbörjat din utbildning hos oss kommer du så småningom att göra ytterligare val gällande din gymnasieutbildning. Bland annat kommer du kunna välja om du vill läsa; grundläggande högskolebehörighet, särskild behörighet mot naturvetenskap (naturvetenskaplig profil med utökade kurser inom Ma, Fy och Ke), särskild behörighet mot samhällskunskap (utökade kurser inom Sh, Hi och Ma), företagande (utökade kurser inom företagsekonomi och entreprenörskap) eller andra individuella val. Mer information om dessa val får du under ditt första läsår.

Gymnasievalswebben

Mer information om gymnasievalet, viktiga datum samt hur du ansöker hittar du på Gymnasievalwebben www.gymnasieval.jonkoping.se. Detta rör dig som bor i Jönköping, Habo, Mullsjö, Vaggeryd eller Aneby kommun. För övriga kommuner gäller eventuellt andra datum och tillvägagångssätt. Vänd dig till studie- och yrkesvägledaren på din skola för mer information!