SFI – Park- och trädgårdsskötsel

Två män beskär ett träd.
Foto: Foto Mickan Thor

SFI – Park- och trädgårdsskötsel är en kurs för dig som är intresserad av att arbeta inom trädgårdsbranschen. Under utbildningen läser du SFI och fyra yrkeskurser inom park- och trädgårdsskötsel.

Målet med utbildningen är att du efter avslutad kurs kommer att ha de grundkunskaper i växtkunskap, skötsel av utemiljöer, beskärning, hantering av de vanligaste redskapen och trädgårdsmaskiner som krävs för att kunna arbeta inom trädgårdsbranschen samt att du lärt dig tillräckligt mycket svenska för att aktivt kunna delta i arbetslivet och i samhället i stort.

Efter avslutad kurs är tanken att du ska kunna få arbete i en kommun, ett privat företag eller kyrkogårdsförvaltning.  

Om utbildningen

Utbildningen pågår under 35 veckor och är förlagd till Tenhults naturbruksgymnasium. Du läser SFI under två dagar och yrkeskurser resterande tre dagar varje vecka. 

Yrkeskurser som ingår i utbildningen:

  • Fordon och redskap
  • Växtkunskap 1
  • Skötsel av utemiljöer
  • Beskärning och trädvård

Vad kommer du att lära dig?

Lite av innehållet i kurserna:  

Fordon och redskap 100 p

Körning av fordon, använda redskap, enklare service. Trafikföreskrifter. Lagar och regler. Användning av instruktionsböcker. Ergonomi och arbetsmiljö.

Växtkunskap 100 p

Identifiera och namnge växter. Välja växter för olika miljö och funktion. Växters egenskaper och kvalité. Lagar, bestämmelser för växter och handel med växter.

Skötsel av utemiljöer 100 p

Arbete med skötsel av gräsytor, planteringsytor och hårdgjorda ytor, till exempel gräsklippning, beskärning av buskar, häckklippning, ogräsbekämpning och putsning. Tolka skötselplaner, bedöma skötselbehov. Använda teknisk utrustning, handredskap och verktyg. Säkerhet, ergonomi

Beskärning och trädvård 100 p

Beskärningstekniker och hur olika växtslag reagerar på beskärning samt om växtsjukdomar och skadedjur i samband med beskärning. Beskära och vårda olika trädslag. Använda teknisk utrustning, handredskap och verktyg.