Introduktionsprogram Yrkesintroduktion

En elev som böjer sig över en orange blomsterrabatt.

Introduktionsprogrammet Yrkesintroduktion riktar sig till dig som saknar godkänt betyg i något eller några ämnen för att nå behörighet till Naturbruksprogrammet eller Programinriktat val på Tenhults naturbruksgymnasium.

Yrkesintroduktion Trädgård

Inom yrkesintroduktion erbjuder vi dig en kreativ, spännande och praktisk utbildning mot Trädgård som förbereder dig för arbete inom trädgårdsbranschen direkt efter gymnasiet. Från och med gymnasievalet 2023 erbjuder vi enbart yrkesintroduktion med inriktning mot Trädgård.

Designa, skapa och sköta trädgårdar

Hos oss får du vara med från frö till färdiga anläggningsprojekt och lära dig att designa, skapa och sköta trädgårdar. Bland annat får du odla växter och grönsaker, beskära träd, samt köra motorsåg och andra trädgårdsmaskiner på ett säkert och effektivt sätt.

Under utbildningens gång får du också grundläggande kunskaper i marklära, växtkunskap, biotop och ståndort, samt trädgårdens historiska och nutida betydelse och funktion i samhället.

Stor del av lärandet är praktiskt men det kommer även att varvas med en del teori. Framförallt ligger fokus på att du ska utveckla ditt yrkesmässiga kunnande. Om du önskar läsa andra kurser än trädgårdskurser, t.ex. Svenska eller Engelska, har du också möjlighet att göra det hos oss. Vi skapar en individuell studieplan som är skräddarsydd för just dig.

Arbetsplatsförlagt lärande APL

I utbildningen ingår även APL, en form av praktik. Detta är en stor och viktig del av din utbildning då du även har möjlighet att fördjupa dig mot ditt specialintresse. Vi har APL-platser både i Sverige och i andra EU-länder. 

Behörighetskrav till Yrkesintroduktion (IMYNB)

Till Yrkesintroduktion finns inga minimikrav för behörighet, men antagningen baseras på ditt meritvärde (betygspoäng).

Framtiden

Målet med utbildningen är att du ska bli anställningsbar inom trädgårdsnäringen. Kanske kommer du att arbeta på en plantskola, parkförvaltning, kyrkogård eller fastighetsbolag i framtiden? Du har också möjlighet att fördjupa dig mot anläggning om du hellre vill söka anställning på ett skötsel-/anläggningsföretag. Eller om du gillar skapande, färg och form, kanske du väljer att starta eget företag med fokus på t.ex. grön design. Lockas du istället av att ge dig ut i världen, kan arbete på en botanisk trädgård eller fruktodling kanske passa dig? Hur dina tankar än går ger vi dig förutsättningarna för att lyckas!

Kanske vet du inte än att du har gröna fingrar? Kanske har du målat naturbilder eller trädgårdar sedan barnsben? Nu har du chansen att ge dig själv och din estetiska förmåga en ärlig chans till ett yrke som är lätt att älska och en bransch där företagen alltid söker efter nya, duktiga talanger.

Välkommen till oss, din språngbräda till ett omväxlande arbete inom de gröna näringarna!

Ansökan

Du bör i första hand ansöka till Naturbruksprogrammet och den eller de inriktningar du vill gå (NBLAN, NBDJR eller NBHAT). Därefter söker du till Programinriktat val (IMVNB) och sedan till Yrkesintroduktion (IMYNB). På så sätt optimerar du dina möjligheter att komma in.