Introduktionsprogram (IM)

Nyslagen vall
Foto: Smålandsbilder

Introduktionsprogrammen vänder sig till dig som saknar behörighet att söka till naturbruksprogrammet eller annat nationellt gymnasieprogram. Tenhults naturbruksgymnasium erbjuder två typer av introduktionsprogram; Programinriktat val (IMVNB) och Yrkesintroduktion (IMYNB). I mån av plats kan du läsa IM inom samtliga inriktningar – Lantbruk, Trädgård, Djurvård och Häst.

Programinriktat val (IMVNB)

Programinriktat val vänder sig till dig som vill läsa naturbruksprogrammet inriktning häst, djurvård, lantbruk eller trädgård, men som saknar ett eller några av de betyg som krävs. 

Inom IMVNB får du hjälp att läsa upp de grundskolebetyg som du saknar för att komma in på naturbruksprogrammet. Övriga kurser inom naturbruksprogrammet läser du tillsammans med dina klasskamrater från samma inriktning. I utbildningen ingår även 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL). När du uppnår full behörighet skrivs du in på naturbruksprogrammet och fortsätter precis som vanligt i samma klass.

Behörighetskrav till IMVNB

För att bli antagen till IMVNB måste du ha minst sex godkända betyg från grundskolan enligt något av alternativen nedan:

Alternativ 1 – godkänt betyg i:

  • svenska eller svenska som andra språk och 
  • engelska eller matematik samt 
  • minst fyra andra grundskoleämnen

Alternativ 2 – godkänt betyg i:

  • svenska eller svenska som andra språk och
  • engelska och matematik samt 
  • minst tre andra grundskoleämnen.

Yrkesintroduktion (IMYNB)

Yrkesintroduktion på Tenhults naturbruksgymnasium vänder sig till dig som vill få en yrkesinriktad utbildning inom naturbruk, men som saknar godkända betyg för att söka till naturbruksprogrammet eller till programinriktat val (IMVNB).

Yrkesintroduktion anpassas individuellt utifrån ditt behov, intresse och ambitionsnivå. Här finns tre olika vägar att välja: 

Väg 1: Innehåller kurser mot yrkesmässighet inom lantbruk, trädgård, djurvård eller häst och vänder sig till dig som vill börja jobba inom branschen direkt efter gymnasiet.

Under första läsåret får du mycket praktisk undervisning som sedan övergår i utökad APL (arbetsplatsförlagt lärande) på olika arbetsplatser inom din bransch och inriktning. 

Väg 2: Vänder sig till dig som på sikt strävar mot att bli behörig till naturbruksprogrammet, men innehåller till övervägande del kurser mot yrkesmässighet inom lantbruk, trädgård, djurvård eller häst. 

Du får hjälp med att läsa upp de grundskolebetyg som du saknar för att bli behörig till programinriktat individuellt val och förhoppningsvis även till naturbruksprogrammet. Därutöver läser du kurser inom naturbruksprogrammet tillsammans med dina klasskamrater från samma inriktning. I utbildningen ingår också minst 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande). 

Väg 3: Vänder sig till dig som har mycket god studiemotivation och som strävar mot att klara naturbruksprogrammet och få en gymnasieexamen efter avslutade studier. För dig som satsar extra högt finns också möjlighet att få högskolebehörighet.

Du får hjälp med de kurser från högstadiet som du saknar betyg i samtidigt som du läser övriga kurser tillsammans med dina klasskamrater. Naturligtvis ingår även15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande).