Studieplan för Skog, mark och djur

Här hittar du information om vilka kurser som ingår i gymnasiesärskolans program för Skog, mark och djur samt information om de programfördjupningar som Tenhults naturbruksgymnasium erbjuder. Längst ner beskriver vi hur upplägget för utbildningen ser ut.

 

Gymnasiesärskolegemensamma ämnen 900 poäng

Svenska 1

Engelska 1

Matematik 1

Idrott och hälsa 1

Historia 1

Naturkunskap 1

Samhällskunskap 1

Religionskunskap 1

Estetisk verksamhet

 

200

100

100

200

50

50

50

50

100

 

Programgemensamma ämnen 400 poäng

Naturbruk 2

Naturbruksteknik

Biologi - naturkunskap

 

200

100

100

 

 Individuellt val 200 poäng

 Välj två valfria 100 poängskurser.

 

 
Gymnasiearbete 100 poäng
   

Programfördjupningspaket

I årskurs två väljer du en av nedanstående programfördjupningar. Innan dess kommer du att få möjlighet att prova på samtliga fördjupningar programfördjupningar i kursen naturbruk.

Häst900 poäng

Djurens biologi

Hästkunskap 1, 2 och 3

Ridning och körning 1 och 2

Naturbrukstekning - specialområde

Hem- och konsumentkunskap 1

Fastighetsskötsel - byggnadsunderhåll

 

100

300

200

100

100

100

 

Sällskapsdjur900 poäng

Djurens biologi

Information och kommunikation 1

Service och bemötande 1

Sällskapsdjur 1 och 2

Sällskapsdjur - specialområde

Naturbruksteknik - specialområde

Hem- och konsumentkunskap 1

Fastighetsskötsel - byggnadsunderhåll

 

100

100

100

200

100

100

100

100

 

Lantbruk, djur och maskin 900 poäng

Djurens biologi

Lantbruksdjur 1 och 2

Körning - basmaskin 1 och 2

Naturbruksteknik - specialområde

Odling - grund

Hem- och konsumentkunskap 1

Fastighetsskötsel - byggnadsunderhåll

 

100

200

200

100

100

100

100

 

Trädgård och utemiljö 900 poäng

Markens och växternas biologi

Naturbruksteknik - specialområde

Odling - grund

Växtkunskap 1

Skötsel och utemiljöer 1 och 2

Trädgårdsanläggning 1

Hem- och konsumentkunskap 1

Fastighetsskötsel - byggnadsunderhåll

100

100

100

100

200

100

100

100

Utbildningens upplägg

1:a läsåret läser du följande kurser

Gymnasiesärskolegemensamma kurser: engelska 1, matematik 1, idrott och hälsa 1 och svenska 1.

Programgemensamma kurser: naturbruk, naturbruksteknik och biologi-naturbruk. I kursen naturbruk får du pröva på naturbruk och de gröna näringarna på skolan. Du får bland annat vara med i ladugården, köra olika maskiner, ta hand om sällskapsdjuren, testa olika trädgårdssysslor och vara på skolans hästanläggning i Riddersberg.

2:a läsåret läser du följande kurser

Gymnasiesärskolegemensamma kurser: engelska 1, matematik 1, idrott och hälsa 1, samhällskunskap 1 och svenska 1.

Individuellt val: Du väljer två valfria kurser utifrån det utbud som skolan erbjuder. Valet gör du under höstterminen i årskurs två.

Programfördjupningskurser: Programfördjupningskurserna är de kurser som ingår i just den programfördjupning som du valt. Detta val gör du i slutet av årskurs ett.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL), 4 veckor: Under APL är din utbildning placerad på en arbetsplats som har anknytning till din programfördjupning.

3:e läsåret läser du följande kurser

Gymnasiesärskolegemensamma kurser: idrott och hälsa 1 och svenska 1, historia 1 och estetisk verksamhet. Estetisk verksamhet kan exempelvis handla om att arbeta med musik, bild eller design. Det präglas också av den programfördjupning du har valt.

Individuellt val: Se information ovan

Programfördjupningskurser: Se information ovan

Arbetsplatsförlagt lärande (APL), 9 veckor: Under APL är din utbildning placerad på en arbetsplats som har anknytning till din programfördjupning.

4:e läsåret läser du följande kurser

Gymnasiesärskolegemensamma kurser: idrott och hälsa 1 och svenska 1, religion 1 och naturkunskap 1

Individuellt val: Se information ovan

Programfördjupningskurser: Se information ovan

Arbetsplatsförlagt lärande: Under APL är din utbildning placerad på en arbetsplats som har anknytning till din programfördjupning.

Gymnasiesärskolearbete: I slutet av din utbildning ska du visa att du är anställningsbar genom att planera, genomföra och utvärdera en eller flera arbetsuppgifter som är vanliga inom din programfördjupning. Ett exempel på gymnasiearbete skulle kunna vara att du, som läser fördjupning Lantbruk, djur och maskin, får i uppgift att ta ansvar för mjölkningen i skolans ladugård under några dagar. Gymnasiearbetet kan sägas vara ett kvitto på vad du har lärt dig under dina fyra år på Tenhults naturbruksgymnasium.