Gymnasiesärskola Skog, mark och djur

Elev i traktor.
Foto: Smålandsbilder

Inom gymnasiesärskolan på Tenhults naturbruksgymnasium erbjuder vi programmet för Skog, mark och djur, en gymnasiesärskoleutbildning som vänder sig till dig som vill arbeta inom lantbruk, trädgård, häst eller djurvård.

Inom gymnasiesärskolan arbetar vi mer individanpassat i ett långsammare tempo och i mindre grupper. Du tränas i att arbeta både självständigt och i grupp samt att ta ansvar och egna initiativ. 

Programmet för Skog, mark och djur

Programmet för Skog, mark och djur är ett fyraårigt nationellt program inom gymnasiesärskolan. Det består av ämnen och kurser som tillsammans blir 2 500 poäng. Här ingår gymnasiesärskolegemensamma- och programgemensamma ämnen, programfördjupning, individuellt val och ett gymnasiesärskolearbete. 

Programfördjupningar

Under första läsåret läser alla elever samma kurser. Därefter väljer du en av följande programfördjupningar. Innan du gör ditt val får du möjlighet att prova på samtliga fördjupningar inom kursen naturbruk.

 • Häst
  På skolans hästanläggning finns välutbildade rid- och travhästar. Här lär du dig mer om hästskötsel och om hästars utrustning och vistelsemiljö samt om ridning och körning.
 • Djurvård
  På skolans djurvårdsanläggning bor många olika djurslag; gnagare, kaniner, burfåglar, fiskar, reptiler, amfibier, leddjur och getter. Här lär du dig bland annat om olika djurs behov, hur de ska skötas, deras utrustning och vistelsemiljö.
 • Trädgård och utemiljö
  I skolans trädgård finns en mix av växthusodling, frilandsodling, köksträdgård, fruktträd, trädgård- och markanläggning. Inom trädgård och utemiljö lär du dig bland annat att odla grönsaker, driva upp blommor, beskära träd och arbeta med trädgårdsanläggning.
 • Lantbruk, djur och maskin
  Inom lantbruk finns en mjölkproduktionsanläggning med lösdriftstallar för kor och ungdjur samt tillgång till en fårbesättning. Här finns också en välutrustad maskinpark med allt som krävs för att driva ett modernt lantbruk samt maskincentrum med verkstad för underhåll och repareration av olika maskiner. Inom denna fördjupning lär du dig bland annat att ta hand om djuren och köra traktor.  

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

I utbildningen ingår minst 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL). Under din APL får du praktisera på arbetsplatser som har anknytning till din programfördjupning. Detta är en viktig del av utbildningen. Tillsammans hjälper vi dig att hitta en bra praktikplats utifrån dina önskemål och din förmåga. Vi ger möjlighet till APL i grupp tillsammans med andra klasskamrater. Du har då din praktik på en arbetsplats där skolan har ett väl fungerande samarbete. Du kan också göra din APL på en egen praktikplats. Genom din praktik får du god inblick i hur det är att arbeta inom ett visst område och du lär dig mycket nytt. Dessa nya erfarenheter har du sedan stor nytta av i framtiden.

Exempel på APL-platser

 • Lantbruk
 • Ridskola
 • Handelsträdgård
 • Vaktmästeri/bostadsbolag
 • Anläggningsfirma
 • Kyrkogård
 • Hunddagis
 • Djuraffär

Framtiden

För elever som har gått programmet för Skog, mark och djur på Tenhults naturbruksgymnasium, ser framtidsutsikterna goda ut.  I samarbete med arbetsförmedlingen hjälper vi dig att slussas vidare ut i arbetslivet.