Personal Naturunderstödd rehabilitering (NUR)

Kontaktuppgifter och presentation av personalen inom naturunderstödd rehabilitering, tidigare kallad grön rehabilitering, vid Tenhults naturbruksgymnasium.

Presentation

James Chadwick


Teamledare 
Mobil 070-429 05 10
james.chadwick@rjl.se 
James är teamledare inom naturunderstödd rehabilitering (NUR) vid Tenhults naturbruksgymnasium. Därutöver arbetar han också deltid inom skolans trädgårdsinriktning.

Anna Ladefoged 


Arbetsterapeut 
Mobil 072-237 57 95
anna.ladefoged@rjl.se
Anna är legitimerad arbetsterapeut och arbetar inom NUR vid Tenhults naturbruksgymnasium.  

Camilla Alveglim


Psykolog
camillakatt.alveglim@rjl.se 
Camilla är legitimerad psykolog och arbetar inom NUR vid Tenhults naturbruksgymnasium.