Skolsköterska och kurator

Skolsköterska/medicinskt ledningsansvar

Eva Karlsson
Skolsköterska Eva Karlsson
Mobil 070-359 33 89
eva.a.karlsson@rjl.se

Arbetstider 

Måndag–torsdag kl 07.30–16.00.
Obs! Evas arbetstider kan ibland skifta.

Som skolsköterska arbetar jag förebyggande vilket innebär att jag försöker hjälpa och stötta ungdomar att leva sitt liv hälsosamt. Bland annat erbjuder jag alla ettor ett individuellt hälsosamtal. Jag kan också hjälpa till med lättare sjukvård.

Titta gärna förbi om du vill prata om något som du går runt och funderar på gällande exempelvis kroppen, hälsa, relationer, sex, sömn, sjukdomar, mediciner eller ANT.

Skolkurator

Anna Eriksson Ottosson

Mobil 076-724 27 88
anna.eriksson.ottosson@rjl.se

Arbetstider 

Måndag och onsdag kl 07.45–16.15 (jämna veckor). 
Måndag, tisdag och onsdag kl 07.45–16.15 (ojämna veckor).
Observera att Annas tider kan skifta ibland. 

Elevhälsa

Både skolkurator och skolsköterskan ingår i skolans elevhälsoteam. Vi träffas regelbundet för att hantera aktuella ärenden och arbeta förebyggande kring frågor som rör exempelvis kränkande behandling, ANDT (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak) och sex- och samlevnad.

Elevhälsoteamet