Skolsköterska och kurator

Skolsköterska/medicinsk ledningsansvar

Eva Karlsson

Mobil 070-359 33 89
eva.a.karlsson@rjl.se

Arbetstider
Måndag–torsdag kl 07:30–16:00
Obs! Evas arbetstider kan ibland skifta.

Som skolsköterska arbetar jag förebyggande vilket innebär att jag försöker hjälpa och stötta ungdomar att leva sitt liv hälsosamt. Bland annat erbjuder jag alla ettor ett individuellt hälsosamtal. Jag kan också hjälpa till med lättare sjukvård.

Titta gärna förbi om du vill prata om något som du går runt och funderar på gällande exempelvis kroppen, hälsa, relationer, sex, sömn, sjukdomar, mediciner eller ANT.

Skolkurator

Maria Helgesson 

Telefon 010-242 68 07
Mobil 076-724 27 88
maria.helgesson@rjl.se

Arbetstider
Måndagar kl 08:00–13:30
Onsdagar kl 11:30–17:00
Torsdagar kl 10:00–15:30
Fredagar kl 10:00–15:30
Obs! Marias arbetstider kan ibland skifta.

Som skolkurator erbjuder jag hjälp och stöd till elever och föräldrar.

Min främsta uppgift är att stötta eleverna att må bra, så att de klarar sina studier. Det kan vara att reda ut och bearbeta personliga problem, livsfrågor, skoltrötthet, kamrater, familj, sexualitet, samlevnad och drogfrågor

Jag kan ge information och hjälpa till med studieekonomi, samt med stipendier som kan sökas.

Jag hjälper också till med att förmedla kontakter utanför skolan, till exempel ungdomsmottagningen, socialtjänsten, BUP, barn och ungdomshälsan med flera. 

Dessutom arbetar jag med förebyggande insatser som att anordna temadagar i ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak) samt sex och relationer, men gör även olika punktinsatser.


Elevhälsa

Både skolkurator och skolsköterskan ingår i skolans elevhälsoteam. Vi träffas regelbundet för att hantera aktuella ärenden och arbeta förebyggande kring frågor som rör exempelvis kränkande behandling, ANDT (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak) och sex- och samlevnad.

Elevhälsoteamet