Skolsköterska och kurator

Skolsköterska/medicinsk ledningsansvar

Eva Karlsson

Mobil 070-359 33 89
eva.a.karlsson@rjl.se

Arbetstider 

Måndag–torsdag kl 07:30–16:00
Obs! Evas arbetstider kan ibland skifta.

Som skolsköterska arbetar jag förebyggande vilket innebär att jag försöker hjälpa och stötta ungdomar att leva sitt liv hälsosamt. Bland annat erbjuder jag alla ettor ett individuellt hälsosamtal. Jag kan också hjälpa till med lättare sjukvård.

Titta gärna förbi om du vill prata om något som du går runt och funderar på gällande exempelvis kroppen, hälsa, relationer, sex, sömn, sjukdomar, mediciner eller ANT.

Skolkurator

Emma Lindström (vikarierar för Carl Apelborn)
avatar-159236_1280_235px_webb.jpg
Mobil 076-724 27 88 
emma.lindstrom@rjl.se

Arbetstider under perioden 14 mars – 24 juni 2022

Måndag kl 08.00–16.30
Torsdag kl 08.00–16.30
Fredag kl 08:00–16:30 (endast ojämna veckor)

Som skolkurator erbjuder jag hjälp och stöd till dig som elev samt rådgivning till vårdnadshavare. Tillsammans med skolans personal arbetar jag för att du ska må bra i din lärandemiljö och trivas i skolans sociala tillvaro.  

Min främsta uppgift är att hjälpa dig och alla andra elever att må bra för att ni ska klara era studier utifrån bästa förmåga. Du har bättre möjlighet att inhämta kunskap och prestera i skolan ifall du mår bra. Ämnen som kan samtalas om i kontakt med mig är exempelvis relationer, familj, sorg, samlevnad, identitet, psykisk hälsa, beroendeproblematik och social tillvaro. Min utgångspunkt är att det är dina behov som styr samtalet och att det sker på dina villkor och frivillighet. 

I vissa fall kan elever remitteras eller hänvisas vidare till bland annat ungdomsmottagningen, socialtjänsten, BUP, vårdcentralen, barn- och ungdomshälsan med flera. Detta görs i så fall oftast i dialog med dig som elev.

Jag arbetar även informativt och utbildande med klasser och elevgrupper i förebyggande och främjande syfte. Då kan temat exempelvis vara hur du som elev själv kan leva och arbeta mot förbättrad psykisk hälsa eller fortsatt bra mående.

Skolkurator

Carl Apelborn (föräldraledig)

Mobil 076-724 27 88
carl.apelborn@rjl.se

Arbetstider
Måndagar kl 08:00–16:30
Torsdagar kl 08:00–16:30
Fredagar   kl 08:00–16:30 (endast ojämn vecka)

Som skolkurator erbjuder jag hjälp och stöd till dig som elev samt rådgivning till vårdnadshavare. Tillsammans med skolans personal arbetar jag för att du ska må bra i din lärandemiljö och trivas i skolans sociala tillvaro.  

Min främsta uppgift är att hjälpa dig och alla andra elever att må bra för att ni ska klara era studier utifrån bästa förmåga. Du har bättre möjlighet att inhämta kunskap och prestera i skolan ifall du mår bra. Ämnen som kan samtalas om i kontakt med mig är exempelvis relationer, familj, sorg, samlevnad, identitet, psykisk hälsa, beroendeproblematik och social tillvaro. Min utgångspunkt är att det är dina behov som styr samtalet och att det sker på dina villkor och frivillighet. 

I vissa fall kan elever remitteras eller hänvisas vidare till bland annat ungdomsmottagningen, socialtjänsten, BUP, vårdcentralen, barn- och ungdomshälsan med flera. Detta görs i så fall oftast i dialog med dig som elev.

Jag arbetar även informativt och utbildande med klasser och elevgrupper i förebyggande och främjande syfte. Då kan temat exempelvis vara hur du som elev själv kan leva och arbeta mot förbättrad psykisk hälsa eller fortsatt bra mående.


Elevhälsa

Både skolkurator och skolsköterskan ingår i skolans elevhälsoteam. Vi träffas regelbundet för att hantera aktuella ärenden och arbeta förebyggande kring frågor som rör exempelvis kränkande behandling, ANDT (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak) och sex- och samlevnad.

Elevhälsoteamet