Lärare och instruktörer Gymnasiesärskolan

De flesta av gymnasiesärskolans lärare och elevassistenter nås på sina mobiltelefoner. Om de inte svarar beror det troligtvis på att de har lektion.

Presentation av personalen på gymnasiesärskolan

Birgitta Åkerblom  

Birgitta Åkerblom
Speciallärare
Mobil 070-384 64 27 
birgitta.akerblom@rjl.se 
Birgitta är legitimerad speciallärare med specialisering mot intellektuell funktionsnedsättning. Hon undervisar vid gymnasiesärskolan och programmet för Skog, Mark och Djur (SMD). Hon har en grundutbildning som 4-9 lärare sv/språklig specialisering och skrivpedagogutbildning.

Agnes Landström 

Agnes Landström
Legitimerad lärare
Mobil 072-3307509
agnes.landstrom@rjl.se
Agnes arbetar främst som lärare vid gymnasiesärskolan där hon undervisar i matematik, digital kompetens och biologi.

Sofia Forsström 

Legitimerad lärare
Mobil 070-379 98 68 
sofia.forsstrom@rjl.se
Sofia arbetar främst som lärare vid gymnasiesärskolan där hon undervisar i lantbruksdjur och biologi.

Nina Younan 


Yrkeslärare
Mobil 072-310 48 58
nina.younan@rjl.se 
Nina arbetar som yrkeslärare inom trädgård på gymnasiesärskolan.

Hamid Malekzadegan 

Hamid Malekzadegan 
Idrottslärare, pedagogassistent 
Telefon 010-242 68 75
Mobil 070-384 64 29 
hamid.malekzadegan@rjl.se 
Hamid är idrottslärare och pedagogassistent inom gymnasiesärskolan. Han är också chef för skolans fritidspersonal samt för personalen inom kök och städ.

Åsa Strand 


Lärarassistent
Mobil 070-384 64 30 
asa.strand@rjl.se 
Åsa arbetar som lärarassistent inom gymnasiesärskolan. Hon har själv pluggat på naturbruksgymnasium, på Berga Lantbruksskola och har allt sedan dess jobbat med djur på ett eller annat sätt, främst som djurskötare med mjölkkor. 

Bengt Strand 

Lärarassistent
bengt.strand@rjl.se 
Bengt arbetar numera som lärarassistent i gymnasiesärskolan. Han har tidigare arbetat på hästanläggningen Riddersberg.