Lärare och instruktörer Gymnasiesärskolan

De flesta av gymnasiesärskolans lärare och elevassistenter nås på sina mobiltelefoner. Om de inte svarar beror det troligtvis på att de har lektion.

Presentation av personalen på gymnasiesärskolan

Ann Awes


Biträdande rektor för gymnasiesärskolan och specialpedagog
Mobil 070-219 32 83
ann.awes@rjl.se 
Ann är biträdande rektor med ansvar för gymnasiesärskolan. Hon är också skolans specialpedagog och ansvarar för alla överlämningar. Framförallt arbetar hon med övergripande specialpedagogiska frågor i verksamheten, men ger också stöd och handledning till lärare och elever. Utöver sitt jobb på skolan driver Ann ett lantbruksföretag med lammproduktion samt häst- och hunduppfödning. Eleverna gör ibland studiebesök hemma hos Ann när det handlar om att få erfarenhet av får- och lammproduktion och arbete med vallhundar. 

Maria Svensson 


Förstelärare
Mobil 070-384 64 28 
maria.b.svensson@rjl.se 
Maria Svensson är legitimerad speciallärare med specialisering mot intellektuell funktionsnedsättning. I sin grundutbildning är Maria 1-7-lärare i svenska, SO och bild. Hon har arbetat i alla grundskolans årskurser samt på grundsärskolan åk 7-9. Maria har alltid haft ett särskilt intresse av specialpedagogik och brinner för att ge alla elever en god självbild och skapa förutsättningar för att kunna ta aktiv del i samhället.

Birgitta Åkerblom  


Speciallärare
Mobil 070-384 64 27 
birgitta.akerblom@rjl.se 
Birgitta är legitimerad speciallärare med specialisering mot intellektuell funktionsnedsättning och undervisar på gymnasiesärskolans båda program; det nationella programmet för Skog, Mark och Djur (SMD) och det Individuella programmet. Hon har en grundutbildning som 4-9 lärare sv/språklig specialisering och skrivpedagogutbildning.

Agnes Landström 


Legitimerad lärare
Mobil 072-3307509
agnes.landstrom@rjl.se
Agnes arbetar främst som lärare vid gymnasiesärskolan där hon undervisar i matematik, digital kompetens och biologi, men hon undervisar också i matematik vid gymnasieskolan.

Mikael Rostedt 


Yrkeslärare
Telefon 010-242 68 75
Mobil 072-332 23 64   
mikael.rostedt@rjl.se 
Mikael arbetar som yrkeslärare inom gymnasiesärskolan med diverse olika kurser som traktorkörning, körkortsteori, naturbruksteknik, bilvård, arbetsmiljö och säkerhet.

Nina Younan 


Yrkeslärare
Telefon 010-242 68 75
Mobil 072-310 48 58
nina.younan@rjl.se 
Nina arbetar som yrkeslärare inom trädgård på gymnasiesärskolan.

Åsa Strand 


Lärarassistent
Telefon 010-242 68 75
Mobil 070-384 64 30 
asa.strand@rjl.se 
Åsa arbetar som lärarassistent inom gymnasiesärskolan. Hon har själv pluggat på naturbruksgymnasium, på Berga Lantbruksskola och har allt sedan dess jobbat med djur på ett eller annat sätt, främst som djurskötare med mjölkkor. 

Hamid Malekzadegan 


Idrottslärare och pedagogassistent
Telefon 010-242 68 75
Mobil 070-384 64 29 
hamid.malekzadegan@rjl.se 
Hamid är idrottslärare och pedagogassistent inom gymnasiesärskolan. Han är också chef för skolans fritidspersonal.