Sommarläger för högstadieelever

Bilden visar händer som håller i en ödla.

Med anledning av corona pandemin kommer vi inte att erbjuda några sommarläger under 2020 på Tenhults naturbruksgymnasium. Vi återkommer angående sommarlägren 2021.