Arbeta med hundar

Hundbranschen växer hela tiden!

Här kan du läsa om några av de yrken som våra tidigare elever arbetar med:

Ingrid: Hundskötare

Tove: Veterinär

Hundskötare behövs till exempel vid hunddagis och hundpensionat, inom päls- och friskvård samt inom djurhälsovården.

Hundförare fyller en viktig funktion i samhället då hunden har fått en given plats inom bl.a. vård och omsorg, specialsök (till exempel mögel- och rötsökshundar), inom försvarsmakten samt inom skydd och bevakning. Människor med olika typer av funktionsnedsättningar har behov av att det finns hundförare som utbildar service- och assistanshundar.