Skogligt Basår

Det skogliga basåret är en högskoleutbildning på 60 poäng som ger behörighet och platsgaranti till SLU:s skogsmästarprogram i Skinnskatteberg.

Stora Segerstad Naturbrukscentrum har under många år erbjudit Skogligt basår på uppdrag av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Den som genomgår basåret med godkända resultat har garanterad plats på skogsmästarprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet. 

Skogsbruket är av stor ekonomisk betydelse för Sverige. Skogen är också betydelsefull för rekreation och friluftsliv och för den biologiska mångfalden. Kursen ger deltagarna kunskaper om hur man i skogsskötseln kan tillgodose alla dessa olika intressen.

Grundutbildning

Studierna på skogligt basår omfattar de grunder som behövs för att sköta skog, alltifrån att skapa ny skog, vårda den och slutligen avverka den med sikte på att åter få ny skog.

Du får lära dig att utföra det praktiska arbetet i skogen på ett effektivt och säkert sätt. I detta ingår att hantera röjsåg, motorsåg och även att transportera virke med skogstraktor (skotare). 

Praktik

Praktiken genomförs hos olika skogsföretag eller organisationer, t ex skogsvårdsstyrelse, skogsägarförening eller skogsbolag. Det kan också vara vid en virkesmätningsförening, på en kommun eller hos en skoglig entreprenör. Ofta är det möjligt att genomföra praktiken på kursdeltagarnas hemorter.

Vanliga arbetsuppgifter under praktikperioderna är skoglig inventering och planering, plantering och återväxtkontroll, motormanuell röjning och huggning, virkestransport med skotare och medverkan i informationsträffar/skogsdagar med skolungdomar och skogsägare.

Info till dig som blivit antagen

Du som blivit antagen till SLU skogligt basår vid Stora Segerstad Naturbrukscentrum är välkommen till skolan måndagen den 20 augusti 2018. Upprop klockan 10.00 i Stora Salen.

Skolan tillhandahåller skyddskläder och övrig utrustning som behövs under utbildningen. Studielitteratur kommer finnas att köpa och låna på skolan. Stor del av undervisning är förlagd utomhus så medtag oömma kläder anpassade efter väder såsom stövlar/kängor, regnkläder etc.

Vi kan erbjuda boende på skolans alkohol- och drogfria internat alternativt hjälpa till att förmedla kontakt för externt boende i närområdet. Kontakta internatföreståndare Annie Natzen på telefon 073-3548786 alt. mail annie.natzen@rjl.se vid boendefrågor.
Ta med handduk och sänglinne. Täcke och kudde kan lånas på skolan.