Skogsbrukstekniker

Arbete med avverkningsmaskin

Stora Segerstad Naturbrukscentrum har under många år utbildat Skogsbrukstekniker inom ramen för Yrkeshögskolan (YH).

En utbildning med många möjligheter

Yrkeshögskoleutbildningen Skogsbrukstekniker passar dig som vill arbeta med skogsbruk, antingen som egen företagare eller som anställd. Utbildningen ger dig den kunskap och erfarenhet som behövs för att kunna arbeta som skogsmaskinförare eller med skogsvård, men du får också de kunskaper inom ekonomi och driftplanering som behövs för att kunna starta, driva och utveckla ett eget skogsföretag, till exempel inom skogsmaskinentreprenad eller skogsvårdsentreprenad. Utbildningen passar även dig som vill arbeta med arbetsledning inom skogsbranschen. 

Arbetsmarknad

Skogsbruket är en stor bransch som har en kontinuerlig efterfrågan på kompetent personal inom avverkning, skogsvård, skogsbränsleproduktion, planering m.m.
Det årliga behovet av nyutbildad skoglig arbetskraft kan bedömas till 500-800 personer i form av tillsvidareanställningar eller nya entreprenörer/egna företagare. 

Utbildningens innehåll

 • Skogsmaskinkörning med god miljöhänsyn
 • Service, underhåll och felsökning av skogsmaskiner
 • Ledarskap inom skogliga verksamheter med fokus på kommunikation, organisation och lagarbete 
 • Företagande och entreprenörskap med fokus på skogsbruksföretagets ekonomi (affärsplanering, redovisning och uppföljning) samt marknad och marknadsföring
 • Lagar, avtal och regler
 • Hållbart skogsbruk med fokus på naturhänsyn och kulturmiljövård
 • Certifieringar
 • Traditionella och alternativa skogsskötselmodeller

Utbildningen upplägg

Utbildningen består av tre terminer på heltid. I utbildningen varvas teori och praktik. Utbildningen har tillgång till moderna undervisningslokaler, högteknologiska skogsmaskiner och stora skogsarealer, En del av utbildningen sker i näringslivet, i form av LIA (lärande i arbete). 

Undervisningslokalerna

Skogsbruket på Stora Segerstad

Boende för vuxenstuderande

Dessa kurser ingår

 • Avverkningsteknik
 • Ekonomi och entreprenörskap - lagar och avtal
 • Företagsledning, organisation och kommunikation
 • Service, underhåll och felsökning
 • Skogens natur- och kulturvärden, traktplanering
 • Skogsbruket som arbetsplats
 • Skogsråvaror och sortiment
 • Skogsskötsel
 • Transportteknik 
 • Lärande i arbete (LIA)

Examen

Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen Skogsbrukstekniker.