Djurskötare lantbruk

Kor

Vuxenutbildningen till Djurskötare inom lantbruk vid Stora Segerstad Naturbrukscentrum riktar sig till dig som planerar ett yrkesliv inom lantbruk, som anställd eller som egen företagare inom mjölk, kött eller svinproduktion

Det här är en utbildning för dig som vill få en bred bas att stå på. Innehållet ger dig kunskaper och erfarenheter kring vanligt förekommande arbetsuppgifter vid ett lantbruk. Du får både teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet av arbete med lantbruksdjur, växtodling, maskiner och redskap samt grunderna i företagsekonomi.  

Utbildningen har tillgång till skolans lantbruksdjur, odlingsarealer och breda maskinpark.

Lantbruket på Stora Segerstad

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på heltid under 36 veckor. Kurserna som ingår omfattar vardera 100 gymnasiepoäng. Totalt omfattar utbildningen 1000 gymnasiepoäng. Kurserna som ingår presenteras nedan och dess centrala innehåll och mål återfinns på Skolverkets hemsida.(Extern länk) 

Djuren i naturbruket                                                      Djurhållning                                                                  Lantbruksdjur 1                                                                          Lantbruksdjur 2
Lantbruksdjur specialisering                                                      Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1                            Växtodling 1 
Odling av djurfoder                                                                 Fordon och redskap       
Entreprenörskap och företagande

Dessutom ingår APL (Arbetsplatsförlagt lärande, d.v.s. praktik på arbetsplatser).

En väg mot vidare studier

Utbildningen syftar huvudsakligen till arbete som djurskötare men ger även en del av behörigheten till vidare studier, till exempel Lantmästarprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU(Extern länk) eller lantbruksinriktade Yrkeshögskoleutbildningar.