Vuxenutbildning Driftledare Lantbruk

Ko

Stora Segerstad Naturbrukscentrum har under många år utbildat driftledare inom lantbruk inom ramen för Yrkeshögskolan (YH).

En yrkeshögskoleutbildning för dig som vill lära dig om:

  • Djurhållning, växtodling, skoglig planering och maskinhantering inom lantbruk

  • Arbetsledning med fokus på större djurbesättningar, växtodling, maskininvesteringar och anställda.

  • Företagande, kommunikation och ledarskap inom lantbruk.

Utbildningen inleds brett kring lantbruksnäringen för att sedan övergå i mer produktionsinriktade kurser. Efter andra terminen har du en ettårig utbildning med goda kunskaper för att påbörja en yrkesbana som anställd vid ett lantbruksföretag eller söka till lantmästareutbildningen vid Sveriges Lantbruksuniversitetet.

Efter tre terminer har du fått kunskaper om produktionsplanering, arbetsledning och företagande och kan till exempel påbörja en yrkesbana som förman, driftledare eller lantbrukare.

Utbildningen planeras och genomförs i nära samverkan med arbetslivet. En femtedel av utbildningen sker i arbetslivet som LIA, Lärande i arbete.