Inriktning Naturturism

Naturturism
Elever som vandrar

Naturturism är en av våra inriktningar vid naturbruksprogrammet på Stora Segerstad Naturbrukscentrum. För att läsa denna gymnasieutbildning söker du inriktning Naturturism vid naturbruksprogrammet, studievägskod NBNAT

Utbildningen förbereder dig för ett yrke inom naturturism, t.ex. som naturguide eller egen företagare inom naturturism, eller för vidare studier vid högskola eller universitet.  

Du kommer få tre händelserika år tillsammans med klasskamrater och personal som delar ditt intresse för djur, natur och äventyrliga (eller avkopplande) upplevelser i skog och mark.

Utbildningens upplägg

Praktik och teori varvas för att du ska få goda kunskaper och mycket erfarenhet av turism och värdskap, företagande, marknadsföring, ledarskap samt service och bemötande i naturbruksmiljö. 

Du läser kurser inom natur- och friluftsliv och lär dig att bemöta kunder, ge bra service och leda grupper med människor vid olika aktiviteter utomhus. Utbildningen lägger stort fokus på att du ska utveckla ditt ledarskap men du lär dig även om naturturismbranschen ur ett företagsperspektiv, hur man sköter olika anläggningar och naturmiljöer, samt om den teknik, biologi och ekonomi som krävs för att hålla god kvalitet på produkter och tjänster.

15 veckor av utbildningen är förlagd på arbetsplatser (arbetsplatsförlagt lärande, APL). Detta skapar goda möjligheter för dig att knyta viktiga kontakter för framtiden. Några av dessa veckor kan du som vill få göra utomlands.

Efter utbildningen kommer du ha kunskaper och erfarenheter inom bl.a.

  • Naturturism
  • Mångbruk av skog, motor- och röjmotorsåg
  • Terrängtransporter
  • Företagsekonomi och Entreprenörskap
  • Natur- och landskapsvård, jakt- och viltvård
  • Naturbrukets djur, främst med fokus på lantbruksdjur
  • Naturbruk
  • Biologi
  • Svenska, engelska, matematik, historia, samhällskunskap, religion, naturkunskap samt idrott- och hälsa

Utbildningens resurser

Utbildningen präglas av Stora Segerstads geografiska läge med tillgång till djur, odlingslandskap, vatten och viltrika skogar, samt skolans långa erfarenhet av utbildningar inom naturbruk och företagande.

I närområdet finns många verksamheter inom natur- och upplevelseturism, bl.a. skolans egna vandrarhem som håller öppet under sommaren.  

Undervisningen leds av lärare och instruktörer som arbetar för att du ska utvecklas mot utbildningens mål och bli attraktiv på arbetsmarknaden. Du som väljer en studieplan med högskoleförberedande kurser blir dessutom förberedd för vidare studier vid t.ex. högskola eller universitet.

Yrkesutgångar och studieplaner 

En bit in på höstterminen i årskurs 1 väljer du hur din studieplan ska utformas. Din mentor och skolans studie- och yrkesvägledare hjälper dig och ger dig information om de olika valmöjligheterna som finns inom inriktning naturturism. 

Du kan bl.a. välja om du vill läsa högskoleförberedande kurser, matlagning, mera idrott eller entreprenöskap och företagande. 

Här kan du läser mer om vårt utbud av högskoleförberedande kurser! Högskoleförberedande kurser