Skogsmaskinförare

Skogsmaskinförare i hytt

Vid naturbruksprogrammet har Stora Segerstad Naturbrukscentrum två yrkesutgångar inom skog; Skogsmaskinförare och Skogs- och viltvårdare.

Utbildningen för dig som vill arbeta med maskiner

Detta är utbildningen för dig som vill arbeta som skogsmaskinförare, som anställd eller som egen företagare. Praktik och teori varvas för att du ska få goda kunskaper om skogsbruk och fordonsteknik. Under utbildningen har du tillgång till vår högteknologiska maskinpark med moderna skotare och avverkningsmaskiner.

Utbildning med många möjligheter

Under din treåriga naturbruksutbildning läser du gymnasiegemensamma kurser, programgemensamma kurser och kurser som hör till inriktning skog med fördjupningar inom skogsmaskiner. Inom det individuella valet kan du även lära dig att köra grävmaskin. Givetvis kan du läsa kurser som ger behörighet till högskolan. 

En stor del av den praktiska utbildningen sker i skolans skogar vid Stora Segerstad och Herrestad. 

Skogsbruket vid Stora Segerstad och Herrestad

Skogsutbildningen har även tillgång till vår nybyggda skogsanläggning där det bl.a. finns en stor verkstad och flera moderna skogsmaskinsimulatorer.

Skogshuset med verkstad

Under dina 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande) får du dessutom möjlighet att knyta viktiga kontakter med arbetslivet. Några av dessa veckor kan du som vill få göra utomlands!