Skogs- och viltvårdare

Skogs- och viltvårdare ute i skogen

Vid naturbruksprogrammet har Stora Segerstad Naturbrukscentrum två yrkesutgångar inom skog; Skogs- och viltvårdare och Skogsmaskinförare. Här nedan kan du läsa om skogs- och viltvårdsutbildningen.

Utbildningen för dig som vill arbeta med skogs- och viltvård! 

Detta är utbildningen för dig som vill ha en bred utbildning inom skog. Under din utbildning har du goda valmöjligheter och kan t.ex. lära dig om jakt och viltvård, natur- och landskapsvård eller läsa högskoleförberedande kurser. 

Du läser även kurser som utvecklar dina färdigheter inom motor- och röjmotorsåg, skogsskötsel och virkestransport med skotare. Våra viltrika skogar är en stor tillgång i undervisningen.

Utbildningen passar för dig som vill:

  • arbeta med skogs- och viltvård, som anställd eller som egen företagare
  • studera vidare vid högskola till t.ex. skogsmästare
  • Vi anpassar din studieplan så den passar dina behov (med eller utan högskoleförberedande kurser). Du ser vilka kurser du kan välja på här:

Dessa kurser ingår i utbildningen(pdf-dokument)

En stor del av den praktiska utbildningen sker i skolans viltrika skogar vid Stora Segerstad och Herrestad. 

Skogsbruket vid Stora Segerstad och Herrestad

Under dina 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande, praktik) får du möjlighet att knyta viktiga kontakter med arbetslivet. Några av dessa veckor kan du få göra utomlands!