Skogs- och viltvårdare

Skogs- och viltvårdare ute i skogen

Vid naturbruksprogrammet har Stora Segerstad Naturbrukscentrum två yrkesutgångar inom skog; Skogs- och viltvårdare och Skogsmaskinförare.

Utbildningen för dig som vill arbeta med skog, jakt och vilt! 

Detta är utbildningen för dig som vill kunna kombinera ditt skogsintresse med jakt och viltvård, som anställd eller som egen företagare. Under din utbildning har du goda valmöjligheter och läser bland annat kurser inom jakt och viltvård, skogsskötsel, virkesmätning och virkestransport med skotare. Våra viltrika skogar är en stor tillgång i undervisningen.

Utbildning med många möjligheter!

Under din treåriga naturbruksutbildning läser du gymnasiegemensamma kurser, programgemensamma kurser och kurser som hör till inriktning skog med fördjupningar inom skogs- och viltvård och maskiner. Inom det individuella valet kan du även lära dig att köra grävmaskin.

Givetvis kan du läsa kurser som ger behörighet till högskolan. 

En stor del av den praktiska utbildningen sker i skolans viltrika skogar vid Stora Segerstad och Herrestad. 

Skogsbruket vid Stora Segerstad och Herrestad

Under dina 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande) får du dessutom möjlighet att knyta viktiga kontakter med arbetslivet. Några av dessa veckor kan du få göra utomlands!