Maskinmekaniker

Maskinmekaniker vid traktor

Vid Stora Segerstad Naturbrukscentrum kan du läsa naturbruksprogrammet med yrkesutgång Maskinmekaniker.

Utbildningen för dig som vill arbeta med maskiner

Detta är utbildningen för dig som vill arbeta som maskinmekaniker med fokus på lantbrukets och skogens maskiner. Du får även lära dig att köra dessa maskiner, något som efterfrågas av branschen.

En stor del av den praktiska utbildningen sker i skolans moderna verkstadsanläggning. Denna byggdes och togs i bruk under 2015. 

Skogshuset med verkstad

Utbildning med många möjligheter

Under din treåriga naturbruksutbildning läser du gymnasiegemensamma kurser, programgemensamma kurser och inriktningskurser. Givetvis kan du läsa kurser som ger behörighet till högskolan. 

Under dina 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande) får du dessutom möjlighet att knyta viktiga kontakter med arbetslivet, till exempel på märkesverkstäder för lantbruks- och skogsmaskiner. Några av dessa veckor kan du som vill få göra utomlands!  

Utbildningen kan leda till arbete som mekaniker vid en verkstad för lantbruks- och/eller skogsmaskiner, vid en maskinstation eller på större lantbruks- och skogsföretag. Branschen står inför stora pensionsavgångar och efterfrågan på maskinmekaniker för lantbruks- och skogsmaskiner är hög.