Hundförare/Hundskötare

Lektionssal med hund

Vid Stora Segerstad Naturbrukscentrum har vi en yrkesutgång inom inriktningen Djurvård där vi utbildar Hundförare och Hundskötare.

När du söker utbildningen väljer du Naturbruksprogrammet inriktning DJURVÅRD vid Stora Segerstad Naturbrukscentrum.

Utbildningen passar för dig som vill:

  • arbeta med hundar, som anställd eller som egen företagare
  • studera vidare till t.ex. veterinär, djursjukskötare eller hundförare inom polisen
  • Vi anpassar din studieplan så den passar dina behov (med eller utan högskoleförberedande kurser). 

Dessa kurser ingår i utbildningen(pdf-dokument)

Teori och praktik

Utbildningen ger dig kunskaper och praktiska färdigheter inom bl.a. hundskötsel, hundträning, etologi, biologi, avel, utfodring, djurhälsovård, ledarskap och företagande. 

Under dina tre år hos oss får du göra 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) inom hundbranschen, t.ex. på hunddagis eller en veterinärklinik. Detta skapar stora möjligheter för dig att knyta viktiga kontakter för framtiden. En del av din APL kan du som vill få genomföra utomlands.

Lärare och instruktörer med lång hunderfarenhet!

Det pedagogiska teamet kring hundutbildningen har lång erfarenhet och god kompetens inom bl.a.

Hundträning, hundsporter och assistanshundsträning

Utbildningen innehåller mycket praktisk hundträning, bl.a. tillsammans med vår assistanshundsinstruktör som är aktiv inom Svenska service- och signalhundsförbundet. Alla som undervisar inom hundträning har instruktörsutbildning och erfarenhet inom bl.a. olika hundsporter, klickerträning och jakt med hund.
I samarbete med Svenska Brukshundklubbens Smålandsdistrikt kan du som önskar genomföra stora delar av utbildningen till allmänlydnadsinstruktör. Utbildningen leds av skolans SBK-allmänlydnadslärare.
I en av utbildningens specialiseringskurser får du fördjupa dig i hur hunden används i människans tjänst, t.ex. inom spår, specialsök, patrullhund, servicehund, ledarhund med mera.

Hundskötsel

Utbildningen ger dig kunskaper för att få tillstånd att driva hunddagis och hundpensionat. Du får goda erfarenheter och kunskaper om hundars skötsel samt anläggningar för hundar, t.ex. hundstall, utomhusmiljöer och träningsanläggningar. 

Djurhälsovård

I utbildningen ingår bl.a. kursen Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1 som leds av vår legitimerade Djursjukvårdare. Du får även genomgå Jordbruksverkets grundkurs i läkemedelshantering för smådjur. 

Hundpsykologi

Utbildningen innehåller både teori och praktik där du får möjlighet att fördjupa dig inom olika problemlösningsmetoder. I en av utbildningens specialiseringskurser får du lära dig att analysera och åtgärda olika problembeteenden hos olika hundar. 

Avel och uppfödning

I utbildningen ingår bl.a. kursen Djur specialisering med inriktning mot avel och uppfödning av hundar.

Hundföretagande

Flera av utbildningens kurser har fokus på entreprenörskap och företagande inom hundbranschen, bl.a. får du erfarenhet av kundrelationer, ledarskap och servicekunskap. I kursen Entreprenörskap får du möjlighet att driva ett eget UF-företag. 

Arbetsmarknaden

Efter utbildningen kan du t.ex. arbeta som hundskötare vid hunddagis och hundpensionat, med pälsvård eller djurhälsovård. Hundförare fyller en viktig funktion i samhället då hunden har fått en given plats inom bl.a. vård och omsorg, specialsök (t.ex. mögel- och rötsökshundar), inom försvarsmakten samt inom skydd och bevakning. Många personer som har en funktionsnedsättning, t.ex. diabetes, epilepsi eller rörelsehinder, har behov av att det finns hundförare som utbildar service- och assistanshundar. 

Hundförare inom Polisen

För att bli Polis måste du studera vid Polishögskolan efter gymnasiet. För att bli behörig till Polishögskolan kan du läsa vår utbildning Hundförare/Hundskötare som ger dig goda kunskaper om hundar i människans tjänst. Inom det individuella valet och programfördjupningen väljer du att läsa Engelska 6, Svenska 2 och 3 för att få grundläggande högskolebehörighet. Men för att bli behörig till polisutbildningen måste du utöka din utbildning med ytterligare 100 poäng (historia 1a2 och Samhällskunskap 1a2) - dessa kurser erbjuder vi dig att läsa i årskurs 3. Din utbildning blir totalt 2600 poäng.

Djursjukskötare

För att kunna arbeta som djursjukskötare, t.ex. på ett djursjukhus, måste du studera vid djursjukskötarprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet. För att bli behörig kan du läsa vår utbildning Hundförare/Hundskötare som ger dig goda kunskaper om djur i allmänhet och hundar i synnerhet. Du läser bl.a. kursen Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1. Dessutom ingår 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande då du kan praktisera på t.ex. ett djursjukhus eller hos en veterinär.  Inom det individuella valet och programfördjupningen väljer du att läsa Matematik 2a, Engelska 6, Svenska 2 och 3, som ger dig behörighet till djursjukskötarprogrammet.
Din utbildning blir totalt 2500 poäng.

Veterinär

För att kunna arbeta som veterinär måste du studera vid Veterinärprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet. En bra början är att läsa vår gymnasieutbildning Hundförare/Hundskötare som ger dig goda kunskaper om djur i allmänhet och hundar i synnerhet. Du läser bl.a. kursen Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1. Dessutom ingår 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande då du kan praktisera på t.ex. ett djursjukhus eller hos en veterinär. Inom det individuella valet och programfördjupningen väljer du att läsa Matematik 2, Engelska 6, Svenska 2 och 3, Kemi 1 och Fysik 1b1. Men för att bli behörig måste du utöka din utbildning med 450 poäng (Kemi 2, Fysik 1b2, Fysik 2, Matematik 3 och 4). 

Det är många sökande till t.ex. veterinärutbildningen och du kan behöva läsa kurser som ger meritpoäng för att kunna konkurrera om platserna vid veterinärprogrammet. Kurser som ger mertipoäng är moderna språk, matematik 5 och engelska 7. 
Vi erbjuder moderna språk på distans (via Hermods). I dagsläget erbjuder vi inte matematik 5 och engelska 7. 

Elev+hund=SANT!

Du som utbildar dig till hundförare/hundskötare hos oss får givetvis ta med dig hunden! Du som börjar årskurs 1 får ta med dig hunden i månadsskiftet augusti/september (du meddelas om exakt datum i samband med terminsstart).

Hundstallet på Stora Segerstad

Regler för dig som vill ta med dig hunden