Naturvetenskaplig högskolebehörighet

Elever som läser för naturvetenskaplig högskolebehörighet

Detta passar dig som vill kunna studera vidare till exempelvis Veterinär eller Agronom. Vi erbjuder detta till de gymnasieelever som läser inriktning lantbruk (djurskötare och maskinförare) och hundförare/hundskötare.

Det här är en möjlighet för dig som har siktet inställt på att studera vidare inom det naturvetenskapliga området. Under tre år hos oss får du läsa naturvetenskapliga kurser i dess riktiga miljö; i naturen bland djur och växter. Samtidigt får du en komplett naturbruksutbildning inom antingen lantbruk eller hund. 

Din studieplan

  • I programfördjupningen får du läsa 500 poäng som ger dig fördjupade kunskaper och praktisk erfarenhet inom lantbruk eller hund.
  • Resterande 400 poäng av programfördjupningen består av kurser som du behöver för att få naturvetenskaplig behörighet till högskolan (kemi, fysik, matematik och svenska). 
  • I en utökad studieplan (450 poäng) läser du ytterligare kurser inom kemi, fysik och matematik. Detta ger dig full naturvetenskaplig behörighet.

Studieplan för Hundförare/Hundskötare (pdf-dokument)

Studieplan för Djurskötare Lantbruk(pdf-dokument)

Studieplan för Maskinförare Lantbruk(pdf-dokument)

Veterinär eller Agronom 

Om du har läst naturbruksprogrammet och kombinerat din utbildning med kurser som ger naturvetenskaplig högskolebehörighet kan du studera vidare till exempelvis veterinär eller agronom vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Veterinär, Sveriges Lantbruksuniversitet(Extern länk)

Agronom, Sveriges Lantbruksuniversitet(Extern länk)