Gymnasieutbildning: Naturbruksprogrammet

Alla våra utbildningar

Vid det treåriga naturbruksprogrammet får du en gymnasieutbildning med möjlighet till yrkesexamen. Du kan börja arbeta direkt efter gymnasiet eller studera vidare vid högskola eller universitet. Alla elever kan läsa kurser för grundläggande högskolebehörighet.

Yrkesutgångarna som vi erbjuder

Hundförare/Hundskötare

Djurskötare lantbruk

Maskinförare lantbruk

Maskinmekaniker

Skogsmaskinförare

Skogs- och viltvårdare

Högskolebehörighet

Alla våra inriktningar förbereder dig för ett yrke, men du som vill kan också få högskolebehörighet inom programmets 2500 poäng. 

För dig som har siktet inställt på att studera vidare vid utbildningar som kräver naturvetenskaplig högskolebehörighet erbjuder vi en utökad studieplan inom naturbruksprogrammets inriktning lantbruk och djur.  

Naturvetenskaplig högskolebehörighet

Vi kan även skräddarsy studieplanen för att ge högskolebehörighet till andra utbildningar, till exempel den behörighet som krävs för att komma in på Polishögskolan, något som uppskattas av de elever som t.ex. utbildar sig till hundförare/hundskötare hos oss!

Teori och praktik

För oss är det en självklarhet att varva teori och praktik. Skolan ligger i en fantastisk miljö där lantbruk, maskinmekanik, skogsbruk, viltvård och hundträning bedrivs på stora arealer och i välutrustade undervisningslokaler. 

Det finns bland annat tillgång till en fullt utrustad verkstad som är anpassad för reparation, service och underhåll av skolans breda maskinpark av lantbruks- och skogsmaskiner.

I djurstallarna bedrivs modern produktion av mjölk, svin, lamm och nötkött.

Hundutbildningen har tillgång till fina, bemannade hundstallar och goda träningsmöjligheter.

Arbetsplatsförlagt lärande

Under din utbildning får du göra 15 veckors praktik på en arbetsplats. Detta är ett utmärkt tillfälle för dig att knyta viktiga kontakter för framtiden. För dig som önskar finns möjlighet att göra några veckors praktik utomlands. 

Ung Företagsamhet

Alla elever vid naturbruksprogrammet erbjuds att driva UF-företag.

Ung Företagsamhet