Utbildningens upplägg

Särskola

Vid gymnasiesärskoleprogrammet Skog, Mark och Djur vid Stora Segerstad naturbrukscentrum står individen i centrum.

Teori och praktik

Vi väver samman praktiskt arbete med teoretiska studier. 

Att utveckla sina förmågor 

Under utbildningen får eleven träna sig i att ta eget ansvar och egna initiativ samt att arbeta självständigt, men också att arbeta tillsammans med andra. Eleven får möjlighet att diskutera, reflektera och ta ställning i olika frågor som handlar om sin utbildning och vardagen i stort.

Utbildningen fokuserar på att eleven ska vara delaktig i att planera, genomföra och utvärdera sitt arbete.

Kontakt med arbetslivet

I utbildningen ingår minst 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL). På så sätt får eleven inblick i hur det är att jobba inom det område som utbildningen är uppbyggd kring. Eleven lär också känna olika arbetsplatser och får erfarenheter som är bra att ha inför framtiden.

Kurser som du läser i årskurs 1-2

 • Naturbruk
 • Naturbruksteknik
 • Skötsel av utemiljöer 1
 • Estetisk verksamhet
 • Engelska 1
 • Svenska 1 (årskurs 1-4)
 • Digital kompetens (årskurs 1-4) 
 • Samhällskunskap 1 (årskurs 1-4)
 • Religionskunskap 1 (årskurs 1-4)
 • Historia 1 (årskurs 1-4)
 • Idrott och hälsa 1 och 2 (årskurs 1-4)

I den valbara programfördjupningen (årskurs 2) kan du välja att läsa Körning av basmaskiner 1 (terränghjuling) eller Fastighetsskötsel - byggnadsunderhåll. Du väljer även om du vill fördjupa dig mot lantbruksdjur eller skogsbruk. Dessa val gör du tillsammans med din lärare, utifrån dina förutsättningar och intressen. 

Kurser som du läser i årskurs 3-4

 • Naturkunskap 1
 • Biologi - naturbruk
 • Trädgårdsodling - grund
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Matematik 1
 • Svenska 1
 • Digital kompetens 
 • Samhällskunskap 1
 • Religionskunskap 1
 • Historia 1
 • Idrott och hälsa 1 och 2
 • Gymnasiesärskolearbete 

I det individuella valet kan eleverna välja att fördjupa sig mot till exempel traktorkörning, röjsåg eller skötsel av utemiljöer. För de elever som vill driva ett eget UF-företag under gymnasiet går det att välja kursen Entreprenörskap i det individuella valet.

I programfördjupningen kan du fördjupa dig mot antingen skogsbruk, lantbruk (odling/teknik) eller lantbruksdjur. Dessa val gör du tillsammans med din lärare, utifrån dina förutsättningar och intressen. 

Kunskaper och erfarenheter dokumenteras

Efter avslutad utbildning får eleven betyg och ett gymnasiesärskolebevis som beskriver vilka kunskaper och erfarenheter som eleven fått under sin gymnasietid.