Prova på-dag för årskurs 9

Kor
Kor

Höstens Prova på-dag för elever i årskurs 9 blir på höstlovet, måndagen den 1 november.

Prova på-dagen är ett måste för alla som är intresserade av vår skola och de inriktningar vi erbjuder vid naturbruksprogrammet, våra introduktionsprogram och gymnasiesärskoleprogrammet Skog, Mark och Djur. 

Dagen riktar sig till elever i grundskolans och grundsärskolans årskurs 9. 

Läs mer här!