Lokal Naturvårdssatsning

Växthus

Genom den LOkala NAturvårdssatsningen, LONA, har vi på Stora Segerstad Naturbrukscentrum fått bidrag för att skapa en perenn rabatt med nektarrika växter. Tanken är att det ska finnas blomning från tidig vår till sen höst.

Pollinerande insekter är mycket viktiga för vår livsmedelsproduktion och för att ekosystemet ska fungera. I Sverige är vi beroende av våra pollinatörer; vilda bin, humlor, dag- och nattfjärilar, steklar och skalbaggar. Idag har dessa insekter minskat kraftigt och många arter är hotade. Därför är det viktigt att förbättra situationen för vilda pollinatörer och pollinering.
 
Alla bidrag till att förbättra miljön för våra insekter är viktiga! Här kommer lite tips:
-Plantera nektarrika blommor i krukor, rabatter eller balkonglådor.
-Klipp inte hela gräsmattan, låt den gå upp i blom.
-Plantera blommande träd och buskar i din trädgård.
-Välj olika växter för att få blomning hela säsongen.
-Bevara stora gamla träd.
-Sätt upp insektshotell och spara död gammal ved.
-Sätt tidiga vårlökar, tex. krokus, snödroppe och vintergäck.