Jubileumsbok: Stora Segerstad - 100 år av samverkan

Blomma

Stora Segerstad - 100 år av samverkan. Så lyder titeln på den bok som i dagarna släppts och som producerats av Elevförbundet vid skolan i samverkan med Stora Segerstad naturbrukscentrum.

Jubileumsboken består 260 sidor minnen, anekdoter, fakta, bilder och berättelser från Stora Segerstads 100-åriga tid som utbildningsinstitution och kompetenscentrum för landsbygdens befolkning i regionen.

Boken inleds med en framtidsspaning och intervjuer med dagens elever och stegar sig tillbaka i 25-årsperioder till den tid då den första utbildningen startade 1920.
-Boken vill visa på vad en liten skola kan åstadkomma genom samverkan med föreningsrörelsen, hushållningssällskap, regionen och myndigheter, säger Ulrik Svensson som är verksamhetsledare och ordförande för elevförbundet. Framförallt är det engagerade människor, med kunnande och energi, som med gemensamma visioner i samverkan format det som är Stora Segerstad naturbrukscentrum idag.

Här kan du läsa mer, bl.a. om hur du kan köpa boken!

Läs mer