Information till Studie- och yrkesvägledare inom grundskolan

Skolhuset på Stora Segerstad Naturbrukscentrum

Inför gymnasievalet vill vi medverka till att grundskolornas studie- och yrkesvägledare, eleverna i årskurs 9 och deras vårdnadshavare ska få en så bra bild som möjligt av vår skola och de utbildningar vi erbjuder inom naturbruksområdet.

Utöver den information som ni hittar på vår webbplats har vi även informationsdagar/besöksdagar (öppen skola) och en Prova-på-dag under höstlovet. 

SAMLAD FAKTA INFÖR GYMNASIEVALET

Men vi har även samlat en hel del fakta inför gymnasievalet som riktar sig till grundskolornas studie- och yrkesvägledare, elever i årskurs 9 och deras vårdnadshavare. Vi hoppas detta material kan ge en bra bild av vår verksamhet inför gymnasievalet, men även inför höstens studievägledningssamtal mellan elever och studie- och yrkesvägledare på grundskolorna! 

Fakta inför gymnasievalet(pdf-fil 992 KB)

Tveka inte att höra av er vid frågor!

malin.thestrup@rjl.se