Information till dig som ska börja årskurs 1

Den 1 juli var den slutliga antagningen till våra gymnasieutbildningar klar. Samma dag postade vi ett brev med information till alla antagna elever. Brevet innehåller information om hur antagningsbeskedet besvaras och annan praktisk information om skolstarten.

Besvara ditt antagningsbesked senast den 31 juli!

Utbildningen för årskurs 1 startar onsdagen den 14 augusti med drop-in mellan klockan 12.00-14.00 (12.00-13.00 för elever som ska gå anpassad gymnasieskola). 

Klicka på länkarna för att läsa mer om skolstarten och annan praktisk information

Till elever som ska börja Naturbruksprogrammet (pdf-fil, 994 kB)

Till elever som ska börja introduktionsprogram IMV (pdf-fil, 994 kB)

Till elever som ska börja introduktiosprogram IMY (yrkesintroduktion) (pdf-fil, 994 kB)

Till elever som ska börja det anpassade programmet Skog, Mark och Djur (pdf-fil, 975 kB)

Du som önskar bo på skolan fyller i och skickar följande blankett till skolan senast den 31 juli:

Behov av boende (pdf-fil, 597 kB)

Skriv ut och fyll i nedanstående dokument och ta med första skoldagen!

Kontaktuppgifter (pdf-fil, 588 kB)

Fakturauppgifter (pdf-fil, 546 kB)

Hyreskontrakt (om du ska bo på skolan) (pdf-fil, 621 kB)

Skriv ut och fyll i nedanstående dokument och ta med i ett förslutet kuvert till skolsköterskan, första skoldagen!

Hälsouppgifter (pdf-fil, 219 kB)

Medgivande till rekvisition (pdf-fil, 16 kB)