Elever vaccinerade mot Covid-19 på Stora Segerstad

Elev som vaccineras mot Covid-19
Albin var en av de drygt 60 eleverna på Stora Segerstad som fick sin första vaccinationsdos mot Covid-19 under skoltid

Under torsdagen den 2 september passade ca 60 av skolans elever på att vaccinera sig mot Covid-19 under skoltid.

Vaccinationen utfördes med hjälp av personal från vårdcentralen Bra Liv i Smålandsstenar som kom till skolan för att hjälpa till med vaccinationerna.

Här kan du ta del av ett reportage om vaccineringen på skolan:

"Gymnasieelever vaccinerades på Stora Segerstad - vi vill ha eleverna på skolan"(Extern länk)