Lantbruket

Kor i hage

Stora Segerstad Naturbrukscentrum bedriver lantbruk på drygt 140 hektar, varav 20 hektar är ekologisk odling. På marken odlas vall, spannmål och majs. I funktionella djurstallar bedrivs modern produktion av mjölk, nötkött, lamm, fläsk och ägg.

Lantbruksutbildningen har tillgång till

  • 14 traktorer
  • 2 lastmaskiner
  • 2 skördetröskor
  • jordbearbetningsredskap, vallmaskiner, såmaskiner, växtskyddsspruta, gödsel- och gödningsspridare
  • verkstäder

I funktionella djurstallar bedrivs modern produktion av mjölk, nötkött, lamm, fläsk och ägg.

  • 70 mjölkkor
  • 20 dikor
  • 40 tackor
  • 78 suggor
  • 1300 värphöns

Dikor och tackor ingår i vår ekologiska djurhållning.

Våra lantbruksutbildningar