Miljö och hållbar utveckling

Äpplen

Resurshushållning, kretslopps- och helhetstänkande genomsyrar verksamheten vid Stora Segerstad Naturbrukscentrum.

Som utbildare av framtidens yrkesverksamma inom de gröna näringarna är vår roll att sprida kunskap om hållbar utveckling. Detta gör vi framförallt genom att leva som vi lär.

Vi källsorterar, återvinner kemikalier och driver våra traktorer med miljödiesel. Vi driver ekologisk köttproduktion och säljer närproducerat griskött och ägg till lokala handlare. På den del av odlingsarealen som drivs ekologiskt används inga kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel.

I skolrestaurangen serveras mycket närproducerad mat, bland annat fläskkött och ägg från den egna gården.

Miljöledningssystem

Stora Segerstad naturbrukscentrum är miljöcertifierat enligt ISO 14001. I detta miljöledningssystem finns rutiner och instruktioner om hur vi ska utföra vårt miljöarbete.