Läger för grundsärskolans elever

Läger

Två dagar på höstlovet (vecka 44) anordnar vi ett läger för grundsärskolans elever i årskurs 8-9. Lägret riktar sig till ungdomar som är nyfikna på vårt gymnasiesärskoleprogram Skog, Mark och Djur.