Frånvarorapportering

Vid Stora Segerstad Naturbrukscentrum används det webbaserade systemet Vklass för att rapportera elevers frånvaro.

Vklass kan nås via webbsida eller mobilapp (för Iphone och Android) och ger möjlighet för vårdnadshavare att ta del av sitt (omyndiga) barns frånvaro, göra sjukanmälningar eller ansöka om ledighet.

För att kunna logga in i Vklass behövs inloggningsuppgifter. 

När eleven fyllt 18 år kan vårdnadshavaren inte längre komma åt uppgifterna om sitt barn. Den myndiga eleven kan dock medge att vårdnadshavare även i fortsättningen får se uppgifterna som finns i Vklass.