Sjukanmälan/Ledighet

För omyndig elev är det målsman som ska göra sjukanmälan. Om inget annat är överenskommet med skolsköterska eller internatansvarig så är grundregeln att elev som är sjuk ska åka hem.

VAD HÄNDER OM JAG ÄR FRÅNVARANDE?

Läs mer här

SJUKANMÄLAN

Sjukanmälan görs i inloggat läge i Vklass(Extern länk). Inloggning sker med lösenord eller Bank-Id. Målsman sjukanmäler omyndiga elever. Myndiga elever sjukanmäler sig själva. 

De elever som får mer än 25 timmars sjukfrånvaro under 30 dagar kommer behöva lämna in ett läkarintyg. Utöver detta kommer eleven kallas till ett möte och få prata med sin mentor och/eller skolsköterska. Vid frågor kontakta skolsköterskan.

LEDIGHETSANSÖKAN

Ledighetsansökan görs i inloggat läge i Vklass(Extern länk). Inloggning sker med lösenord eller Bank-Id. Målsman söker ledighet för omyndiga elever. Myndiga elever ansöker själva om ledighet. Ledighet beviljas endast för de det som omfattas av skolans ledighetspolicy:

Ledighetspolicy(pdf-dokument)