Lärare/Instruktörer Gymnasiesärskolan

Namn och befattningKontakt
Sara Andersson
Lärare Skötsel av utemiljöer, 
Trädgårdsodling
070-5099195
sara.andersson@rjl.se
Anders Karlsson
Lärare Idrott- och hälsa
anders.karlsson@rjl.se
Ann Blixt
Lärare Naturbruk
010-244 26 38
ann.blixt@rjl.se
Birgitta Gunnarsson
Lärare Hem- och konsumentkunskap
010-244 26 30
birgitta.a.gunnarsson@rjl.se
Carl Henriksson
Lärare Körning basmaskin

010-244 26 22
carl.henriksson@rjl.se

Sandra Karlsson
Lärare Språk, Samhällskunskap, Religion, Historia, Estetisk verksamhet, Digital kompetens

010-244 26 21
sandra.b.karlsson@rjl.se

Anki Larsson
Specialpedagog Matematik 

072-244 14 22
anki.larsson@rjl.se

Staffan Lindblad
Speciallärare, språk

010-244 26 70

staffan.lindblad@rjl.se

Markus Lindelä
Lärare Biologi
Naturkunskap

010-244 26 34
markus.lindela@rjl.se

Anders Pollack
Lärare Skog

070-348 05 19
anders.pollack@rjl.se

Ida Larsson Rantonen
Lantbruksdjur
Odling
Naturbruksteknik

010-244 26 36
ida.larsson.rantonen@rjl.se

Ida Rodin
Lantbruksdjur, Naturbruk

010-244 21 21
ida.rodin@rjl.se