Gymnasiesärskolan

Vid skolan arbetar flera lärare som undervisar eleverna som utbildar sig vid gymnasiesärskoleprogrammet Skog, Mark och Djur.

Vid frågor om utbildningen är du välkommen att kontakta någon av nedanstående personer! 

Sandra Karlsson (lärare)
sandra.b.karlsson@rjl.se

Anki Larsson (specialpedagog)
anki.larsson@rjl.se

Ann Blixt (programansvarig)
ann.blixt@rjl.se