Gymnasiesärskolan

Vid skolan arbetar flera lärare som undervisar eleverna som utbildar sig vid gymnasiesärskoleprogrammet Skog, Mark och Djur.

Vid frågor om utbildningen är du välkommen att kontakta någon av nedanstående personer! 

Anki Larsson (specialpedagog och programrektor för gymnasiesärskolan)
anki.larsson@rjl.se

Sandra Karlsson (lärare)
sandra.b.karlsson@rjl.se