Driftsansvariga (skog och lantbruk)

Vid Stora Segerstad naturbrukscentrum bedrivs ett modernt lant- och skogsbruk.