Växtlighet som konstnärligt motiv

Illustration av olika blommor

Tema ”VÄXTLIGHET” är stort och mångfasetterat.
Tanken är att fokus ligger på en motivvärld istället för en teknik.
Kursen kan ses som ett kreativt seminarium där skapandet står i centrum, material och teknik är valfritt utifrån erfarenhet och nyfikenhet.
Tanken är ett intresse för växtlighet som konstnärligt motiv.
Kursen är inte en tummelplats för botaniker och botaniska illustrationer.

I Föreläsningar, seminarier och spontana samtal utforskar och upptäcker vi temat i både äldre och samtida konst, gärna kopplat till ny forskning och kunskap om växter, växtlighet och kulturhistoria som inspirationskälla till skapandet.

Kursledare: Ove Imland

Ove är utbildad vid Konstfack och har också studerat konstvetenskap. Han har ställt ut på ett flertal konsthallar och gallerier. Ove Imland har gjort en rad offentliga utsmyckningar och varit jurymedlem för Liljevalchs Vårsalong.

Han är även kursledare för konstskolan i Jönköping.