Modern nutida dans

Modern nutida dans

Sommarskurs i dans med Maria Ulriksson

Klassbeskrivning Modern nutida

Klassen börjar med kroppsskanning och moment av självmassage, för att sedan långsamt fortskrida till att mjukt väcka kroppen med instruktioner som är lätta att följa. Maria jobbar med att låta var och en ta ansvar för vad hen behöver och ge möjlighet att direkt komma i rörelse genom flödande verbal input. Improvisation används inledningsvis som ett sätt att undersöka kroppens möjligheter och för att väcka lusten till rörelse. Övningar implementeras så småningom, där fokus ligger på den inre upplevelsen av t.ex center och balans, såväl som ordentliga viktskiften och att äga sin plats i rummet. Ingången är alltid taktil och närvarande och hon jobbar mycket med fokus och närvaro. Även i pulshöjande delar är upplevelsen av jaget i gruppen en viktig del och Maria instruerar ofta givandet och tagandet av energi och inspiration bland dansarna som ett verktyg. Klassen innehåller även tekniska moment, variationer över golvet, och ibland en fras. Det är ofta en svettig upplevelse där målet är att dansaren ska känna sig rustad både fysiskt och mentalt för resten av dagen, oavsett vad den innehåller.


Klassbeskrivning Improvisation
Marias improvisationsklasser byggs upp successivt från introvert arbete med att sätta intentioner till mer fysiskt utmanande delar, mycket input och ibland arbete med partner i par eller grupp. Hon jobbar med att introducera kroppen som verktyg och göra den redo för olika typer av moment, där dansaren också ges tid att utforska olika uppgifter och teman. Målet är att djupdyka i upplevelsen av vad som är möjligt i ens egna kropp och hitta njutning i det, men också utmana och ta sig vidare. Instruktionerna är stundvis många och överväldigande för att överrumpla och överraska deltagarna att komma ur sina vanor och mönster och upptäcka något nytt. Maria ser improvisationen som ett slags laboratorium, en typ av forskning, där vi under resans gång samlar och upplever nya rön, påståenden och sanningar om oss själva som dansare och människor.


Om kursledaren
Maria Ulriksson har sin kandidatexemen från Dans- och Circushögskolan (2004-2008) i modern nutida dans. Hon har också vidareutbildat sig på Escola Superior de Danca i Lissabon (2006) och på Dance New Amsterdam i NYC (2009). Hon började sin danskarriär som en av dansarna i Carrasco Dance Company, för Mari Carrasco och har bl.a turnerat den hyllade föreställningen ”Bartolomeo”. Under ett antal år undervisade hon i Stockholm och internationellt på olika utbildningar såsom DOCH, Balettakademien och Proda Dans. Sedan 2011 har hon arbetat på Regionteater Väst, där hon mött koreografer såsom t.ex Helena Franzén, Örjan Andersson och Martin Forsberg. Där har hon under de senaste tre åren även fungerat som repetitör och koreograf. Hennes ”Silent Disco” har spelat mer än 60 föreställningar och hennes nyaste ”Magnet” har precis haft turné i Västra Regionen. Båda produktionerna ska repriseras under 2020, den senare även för Norrdans. Under 2019 jobbade Maria som dansare på Dansinitiativet i Luleå, i Sydkorea för koreograferna Camilla Ekelöf och Hyeong Hee Kim, samt som konstnärlig rådgivare i Bobbi Lo Produktion. I sin undervisning använder Maria sin erfarenhet inom många olika fysiska fält och samlar det till en egen praktik. Hon har bakgrund inom yoga, meditation, golvarbete, stående praktiker, röst, improvisation och många olika genrer av dans. Essentiellt är att skapa god och trygg miljö, där alla kan använda och uppleva sig själva, sin kropp och sin dans med hjälp och inspiration av varandra i rummet.