Författarlinjen

Författarutbildning på Sörängens Folkhögskola

Författarlinjen ger en bred orientering i skrivande praktiker och möjlighet att fördjupa ditt litterära skapande.

Ansökan till Sörängens folkhögskola(Extern länk)

Utbildningens mål är att utveckla det egna skrivandet och ge en bred orientering i skrivande praktiker. Under ditt år på Författarlinjen skriver du i olika genrer – prosa, poesi, dramatik – och utvecklar ditt litterära skapande i möte med lärare och kurskamrater. Du skriver kulturkritiska texter och får grundläggande kunskaper i redaktionellt arbete. Du arrangerar uppläsningar och litterära evenemang.
Under den första terminen studerar du litteraturens genrer och genreöverskridande i teorin och praktiken. Genom skrivövningar, workshops, föreläsningar och textsamtal fördjupar du dig i gestaltning, dramaturgi och berättarteknik. I kursen ingår läsning av skönlitterära verk med fokus på den samtida litteraturen. Du läser dagsaktuella böcker och diskuterar samtidslitterära fenomen.

En stor del av vårterminen arbetar du med ett personligt projekt i valfri genre. Kanske börjar du skriva på en roman som du fortsätter med efter utbildningens slut. Kanske skriver du en radiopjäs eller fördjupar ett för dig viktigt ämne i en essä. Oavsett vilket får du handledning av erfarna författare. Under året gör vi också studiebesök och möter gäster som ger en inblick i hur litteraturens institutioner är uppbyggda – och får möjlighet att diskutera dessa. I september besöker vi Bok- och biblioteksmässan i Göteborg.

Textsamtal

Textsamtalet står i centrum på Författarlinjen. Varje vecka gör vi reflekterande läsningar av skönlitterära texter – egna och andras – och diskuterar innehåll och form.  Du som söker dig till utbildningen behöver vara beredd på att lägga tid på engagerad läsning av andras texter. 

Kursmoment

Textsamtal. Föreläsningar. Workshops. Gästföreläsare. Självständigt arbete. Uppläsningar.

Undervisningen sker på dagtid fem dagar i veckan under två terminer. Kvällsaktiviteter tillkommer ibland.
Kursansvarig lärare från och med höstterminen 2020 är Malin Lindroth

Ansökan och arbetsprover

Ansök till utbildningen genom att skriva ett personligt brev där du berättar lite om dig själv. Varför vill du söka till Författarlinjen? Vad betyder skrivande och läsande för dig? Berätta gärna om vad du hoppas få ut av utbildningen. Brevet kan vara 1-2 A4 sidor.

Bifoga två texter du har skrivit - prosa, poesi, dramatik eller essä - på sammanlagt 5000 tecken. (inklusive blanksteg) Texterna kan vara fristående eller ett utdrag ur ett längre arbete. Du behöver också bifoga personbevis för studier från Skatteverket och betyg.
Antagningen sker i två steg. Under vecka 19 kommer du att få besked om du gått vidare i ansökningsprocessen. Den som gått vidare kommer att kallas till en digital workshop där du får chans att träffa lärare, presentera dig och ställa frågor. Workshopen kommer att innehålla en kort skrivövning som ger en känsla för hur vi arbetar på linjen.

Se filmen: "Det här är Sörängen"