Allmän linje

Allmän linje

Allmän linje på Sörängens folkhögskola är för dig som önskar läsa in grundläggande behörighet för högskolestudier/yrkeshögskola eller komplettera allmänna ämnen på gymnasienivå.

Ansök här

Ansökan till Sörängens folkhögskola(Extern länk)

Vi erbjuder ett utbud av basämnen som behörighetsmässigt motsvarar gymnasiets olika nivåer. Utbildningen varar 1-3 år beroende på vad du har med dig. Med uppnådd grundläggande behörighet efter 1 eller 2 år har du garanterad plats på vårt naturvetenskapliga basår om du så önskar.
Studieformen vid en folkhögskola utgår från ditt personliga ansvar, ditt intresse och att du samarbetar med andra. Diskussioner, grupparbeten och kontakter med samhället utgör en grund och ger dig andra perspektiv på ämneskunskaperna.

Preliminär ämnesplan

  • Engelska
  • Historia
  • Matematik
  • Naturkunskap
  • Religion
  • Samhällskunskap
  • Svenska

En skola med kulturprofil

Skolan har också ett varierande kulturutbud: du får möjlighet att på skoltid uppleva allt från teateruppsättningar och konserter till möten med aktuella författare, skribenter och musiker. Till detta kommer studiebesök, evenemang och resor med anknytning till de ämnen du läser, för den klass du går i eller som erbjudande för hela skolan. Under vardagskvällar kan du ägna dig åt drama, musik, idrott, filmklubb med mera om ni är tillräckligt många som önskar det.

Du får ett studieomdöme

Allmän linje ger rätt till studieomdöme efter slutförd kurs som kan leda till grundläggande och särskilda behörigheter vid ansökan till högskola/yrkeshögskola. Omdöme sätts i intervallet 1-4 där 4 är det högsta omdömet. Omdömet avser studielämplighet.