Alla ska känna sig välkomna till våra folkhögskolor, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck.