Nora på animationslinjen tilldelas filmstipendium

Grattis! Vi gratulerar Nora på animationslinjen.

KFUMs filmstipendium på 25 000 kronor har tilldelats Nora Holmstedt, Animation årkurs 2.

https://kfum.se/for-foreningar/bidrag-och-stipendier/filmstipendium/ (Extern länk)

Filmen som kommer att ha premiär våren 2023.

Beskrivning av Projektet:
I min film följer vi två alien ungdomar som vill utbilda sig till fredsbeskyddare ombord en framtida rymdfärja. Utbildningen är tuff och alla i deras klass klarar inte av att fortsätta men trots utmaningarna klarar de två av sin examen. Under sitt första uppdrag inom försvarsmakten skadar ena karaktären sig allvarligt men dess kamrat väljer att uppoffra hela sin utbildning för att rädda den andra. Uppoffringen kräver att den förlorar sin roll som fredsbeskyddare och skiljer deras vägar åt i livet, men karaktären lär sig uppskatta sin nya roll inom räddningstjänsten nästan mer än sin tidigare roll och är glad för sin kamrats skull som får fortsätta leva ut sina drömmar som fredsbeskyddare.
Filmen handlar om solidaritet och vikten utav att att stå upp för varandra. Jag kommer uttrycka mig på det sättet jag gör bäst, genom färgglada miljöer och roliga karaktärsdesigns! Mitt mål är ett roligt projekt som inspirerar och gör en glad.