Inbjudan till textsamtalsgrupp

Region Jönköpings län bjuder in till en textsamtalsgrupp under 2023 i samarbete med Sörängens folkhögskola. Fem personer erbjuds att under ett helt år utveckla sina texter.

Erbjudandet vänder sig till dig som bor i Jönköpings län och just nu arbetar med en skönlitterär text inom exempelvis prosa, dramatik, poesi eller essä. Syftet är att ge dig en möjlighet att utveckla din text genom att få respons och handledning.

Gruppen kommer att träffas fyra gånger under 2023 för att läsa och diskutera varandras texter. Du arbetar med samma projekt under hela året och skickar in utdrag inför varje träff.

Samtalsledare är Malin Lindroth, författare och lärare på Sörängens skrivarlinje.

Deltagarna uppmuntras att mellan träffarna ha kontakt med varandra för ytterligare utbyte och samarbete. Efter sista träffen diskuterar vi eventuell fortsättning om det finns behov och efterfrågan.

 

PLATS
Sörängens folkhögskola, Nässjö

DATUM
4 mars, 22 april, 2 september och 11 november.

TID
Klockan 9-14 samtliga tillfällen.
Fika och lunch ingår.

ANSÖKAN
Ansökan mejlas senast 27 januari till Henrik Hermansson. Besked om antagning lämnas 10 februari. Bifoga personligt brev, en beskrivning av varför du vill delta samt textutdrag om 1-5 sidor.
Deltagande i gruppen är kostnadsfritt, men du förbinder dig att delta på alla träffar.

FRÅGOR
Frågor besvaras av Henrik Hermansson.
E-post: henrik.hermansson@rjl.se
Tel: 070-219 01 89