Information om Coronavirus

Coronariktlinjer för Sörängens folkhögskola Nässjö.

Information inför vårterminsstarten 2022

Följande kommer att gälla 10-14 januari. Förhoppningen är att kunna lätta på det från och med 17 januari.

 

Klubbar

Inga klubbar första veckan. Inte heller idrott, musik eller yoga.

 

Gemensamma lokaler

Alla gemensamma lokaler, gym, idrottshall, hörsal, bastu och omklädningsrum kommer att vara stängda.

 

Frukost

Två pass: Animation och bilderbok och foto 07.45-08.05.

Allmän, bas, keramik och författare 08.10-08.35

 

Sitt klassvis, helst inte fler än 8 personer per bord.

 

Lunch

Tre pass: Animation och bilderbok och undervisande lärare 11.30-12.00

Allmän, Bas och foto och undervisande lärare 12.05-12.35

Författare, keramik och svenska för läkare och undervisande lärare 12.40-13.10

 

Sitt klassvis, helst inte fler än 8 personer per bord.

 

Kvällsmat

Hämtas i matlåda som tidigare

 

Förmiddagsfika

Hämtas i matsalen. Max två personer per klass hämtar fika

 

Eftermiddagsfika

Inget eftermiddagsfika 10-14 januari

 

Kulturluncher och eventuellt andra större samlingar

Äger inte rum första veckan. Sannolikt blir det en begränsning till 50 personer och att de som är vaccinerade är välkomna

 

Hygien

Tänk igen på att tvätta händer och använd handsprit, i synnerhet i matsalen.

 

Sjukdom

Är du sjuk – stanna hemma, alternativt på rummet. Testa dig så snart du kan!

 

Klassbubbla

Håll dig till din klass, men håll så bra avstånd du kan även i klassen. I synnerhet under första veckan.

 

Hemresor

Kan vi inte förbjuda, men vi rekommenderar att ni stannar kvar på skolan under den första helgen, 15-16 januari. Det ger oss bättre kontroll över läget på skolan och vi kan kanske öppna upp lite igen från och med 17 januari.

 

Information om Coronavirus


I och med att de allmänna råden togs bort 29 september 2021 upphör successivt också de restriktioner som tidigare gällt på Sörängens folkhögskola.
Uppmaningen från skolan framledes gäller framförallt tre saker:
• Alla rekommenderas starkt att vaccinera sig. För vissa aktiviteter och till vissa utrymmen gäller att ”fullvaccination” rekommenderas. Du riskerar annars din egen och andras hälsa.

• Om du har symtom på covid-19 ska du inte gå till skolan och du rekommenderas att testa dig.

• Upprätthåll en god handhygien och sprita dina händer innan måltider.

 

Rekommendationer om avstånd, handhygien m.m.

Matsalen
Ingång till matsalen från gårdssidan (entrén mot exp.-huset) och utgång från matsalen genom entrén mot skolhuset/pelargången. När du går in i /lämnar skolhuset för måltider skall skolhusets huvudentré användas.
Handsprit är obligatoriskt direkt innan ni tar bestick, tallrik och mat inför måltiderna. Låt handspriten lufttorka innan. Använd matbricka.
Betalning av måltider (för personal och deltagare som inte bor på skolan) sker med Swish eller med betalkort, inga kontanter. Det finns en plexiglasskiva framför kassan.


Mattider
Frukost: Alla äter frukost samtidigt. Frukosttid 7.45-8.15
Förmiddagsfika: Från och med 20 september serveras förmiddagsfika i matsalen mellan 10.00 och 10.20
Lunch: Allmän, Basår, Keramik, Författare, Svenska för läkare och undervisande lärare 11.45-12.20.
Animation, bilderbok, foto och undervisande lärare: 12.25-13.00.
Eftermiddagsfika: Från och med 27 september serveras förmiddagsfika i matsalen mellan 14.30 och 14.50.
Kvällsmat: Kvällsmat hämtas mellan 17.00 och 17.45 måndag till torsdag. Diskussion om eventuell återgång till kvällsmat i matsalen kommer att tas upp med eleverna i kursråd.


Bibliotek
Biblioteket kommer användas som klassrum under lektionstider och är endast öppen för alla måndag-torsdag efter 16.00 samt fredagar efter 12.00 och helger.


Idrottshallen
Idrottshallen öppnar upp igen 30 augusti. Rekommendationen är att du som använder gymmet skall vara fullvaccinerad. Bokningslista finns och ska fyllas i.


Gymmet
Gymmet öppnar igen från och med 30 augusti. Max 4 personer i taget i gymmet. Bokningslista finns och ska fyllas i. Max 1 timme per person. Gymmet får användas efter 17.00 på kvällstid och helger, inte när det är lektion. Rekommendationen är att du som använder gymmet skall vara fullvaccinerad.


Bastun
Bastun får användas från och med 4 oktober. Rekommendationen är att ni som använder bastun ska vara fullvaccinerade.


Gläntan
Under skolans lunchtider är Gläntan reserverad för skolans externatdeltagare att vistas i.


Hörsalen
Hörsalen används tills vidare för undervisning under veckorna. På kvällstid öppnas Hörsalen för deltagare från och med 4 oktober. Vid större evenemang på skolan rekommenderas fullvaccination för den som vill delta i aktiviteten.


Klubbar
Från och med 20 september tillåts klubbar drivna av elever. Det ska framgå vem som är ansvarig för klubben och förankras hos rektor. För lärarledda klubbar gäller följande: Idrott och hälsa från och med 13 september, musik från och med 14 september och Yoga från och med 13 oktober.


Kulturluncher
Kulturluncherna därefter kommer från och med oktober att hållas i Hörsalen. Fullvaccination rekommenderas. För de som inte är fullvaccinerade kommer aktiviteten att spelas in.


SJUKDOM - Förkylningssymptom
Så fort du känner av det allra minsta symptom stannar du hemma. Du blir kvar i ditt rum på skolan om du bor här, och du kontaktar din lärare. Det går sannolikt att hitta lösningar med distansundervisning om du tror att du orkar det. Din lärare kommer att ta hänsyn till ditt hälsotillstånd i den situation vi befinner oss i.
Vi rekommenderar att du laddar ner Vårdcentralen Bra Livs app gratis. Där kan du läsa riktlinjer och rekommendationer och boka en tid för provtagning på Nässjö vårdcentral, om du kommer att behöva det.
Boka tid i appen Bra Liv nära, välj Nässjö som din vårdcentral och boka tid med besöksorsak " Covid19-provtagning".
Det är gångavstånd till Nässjö Vårdcentral, Skansgatan 9, från skolan. E-tjänsten 1177.se ger också mycket värdefull information. Använd inte kommunala färdmedel. Blir du akut försämrad med andningssvårigheter skall du ringa 112. Upplever du förkylningssymtom med feber och/eller luftvägssymtom, muskelvärk, diarré, konstiga hudförnimmelser och huvudvärk så skall du alltså själv kontakta Nässjö vårdcentral för provtagning.
Om en deltagare testats positivt för covid-19 skall samtliga i klassen, deras lärare och de som bor på samma boende som den smittade, boka en tid för provtagning. Efter testningen kan undervisningen genomföras on-line, fram till dess att provresultatet är klart.


Karantän
Om någon skulle insjukna och ett test visar att det är Corona-Covid19, kommer vi att fatta bästa möjliga beslut tillsammans med vården. Om bedömningen är att den smittade bör stanna på skolan stannar den boende på sitt rum till dess hen är smittfri. Undantag görs endast om en trygg och säker transport kan ordnas till det ordinarie hemmet/annat boende. Kommunicera denna planering med personal på skolan. Detta gäller alltså den deltagare som bor här på internatet. Om du testar positivt vill vi att du meddelar skolan direkt.


Besök hos kurator / skolsköterska
Du som inte är fullt vaccinerad rekommenderas att använda munskydd vid besök och samtal hos skolans kurator och skolsköterska. Dessa finns utanför hennes expeditionsdörr.
Om du har feber, hosta, andningsbesvär eller andra förkylningssymtom, muskelvärk, diarré, konstiga hudförnimmelser och huvudvärk skall du inte besöka skolsköterskan , utan kontakta Nässjö Vårdcentral, Skansgat.9. I första hand gör du det v e-tjänsten 1177.se.
För provtagning och vaccination: Boka tid i appen Bra Liv nära, välj Nässjö som din vårdcentral och boka tid med besöksorsak "Covid19-provtagning". Ring 112 vid försämring.

 

Hygien och handsprit
Att tvätta händerna ofta har större effekt än handsprit på viruset. Handsprit kommer ändå att finnas utanför alla klassrum, i matsalen, i gymmet, i idrottshallen och på alla duschar/toaletter på boendet. Även utanför skolans reception och skolsköterskans expedition finns det handsprit. Låt händerna lufttorka några sekunder innan du tar i något.


Skolresor
Från och med 20 september tillåts skolresor.


Gäster utifrån
Besökare till elevhemmen tillåts från med 27 september om besökaren är fullvaccinerad. Den som bjuder in ansvarar för detta.


Om riktlinjerna och vaccinering
Riktlinjerna kan komma att införas igen om läget kräver det. Vi följer naturligtvis råd och rekommendationer från regeringen, folkhälsomyndigheten och Region Jönköpings län om det händer. För att vi ska kunna erbjuda er en så öppen skola som möjligt är det viktigt att alla ser till att ta två vaccinationer. Vi rekommenderar att ni meddelar er linjeansvarige hur ni ligger till i vaccinationsprocessen. Vi kan inte kräva det, men det är ett starkt önskemål. Om och när alla är vaccinerade kan vi också göra fler saker tillsammans.
Samtliga som vistas på vår skola skall följa de rekommendationer och riktlinjer som finns. Var och en av oss har ett eget ansvar för detta. Vi känner oss ofta tryggare när vi är väl förberedda och vet vad vi skall göra. Förbered dig genom att skaffa kunskap om vår skolas föreskrifter och om vad du skall göra för att förebygga smitta och vad du skall göra om du drabbas, samt var du kan finna relevant information. Ta hänsyn och var rädda om varandra!


Patrik Luth, rektor Sörängens folkhögskola