Feriepraktik kultur 2023

Feriepraktik kultur 2023

Feriepraktik kultur är en regional insats med syfte att ge unga en möjlighet att prova på hur det är att arbeta inom ett kulturområde.

Insatsen är en del av Region Jönköpings läns arbete för att utveckla och stärka kulturen i hela länet, öka möjligheterna till sysselsättning inom kultur för ungdomar, samt stödja kommuner, civilorganisationer och föreningar. I förlängningen bidrar insatsen dessutom till att öka möjligheten för unga kulturskapare att gå från amatör till yrkesutövare.

Riktlinjer

Feriepraktiken omfattar 60 timmar och riktar sig till ungdomar mellan 15-19 år i Jönköpings län och sker under sommaren. Feriepraktikplatserna ska ha en tydlig koppling till ett kulturområde och vara av den karaktär att praktikanterna får möjlighet att testa på hur det är att arbeta inom kulturområdet. Exempel på områden:

 • Dans
 • Cirkus
 • Film
 • Teater
 • Musik
 • Spelkultur
 • Kulturarv och arkiv
 • Demokrati och folkbildning
 • Litteratur/bibliotek
 • Konst/bild och form
 • Slöjd

Varje feriepraktikplats måste följa Arbetsmiljöverkets regler kring arbete gällande ungdomar (se Arbetsmiljöverkets hemsida för mer information) och ha en handledare på plats under arbetsperioden.

Ansöka om medel

Kommuner, organisationer, stiftelser, studieförbund och föreningar kan ansöka om medel. Ansökan bedöms utefter arbetsuppgifternas koppling till kulturområde och regional spridning. Det finns ingen begränsning för hur många feriepraktikplatser som går att söka medel för, men det är inte säkert att alla sökta platser kan beviljas. 

Ansök senast den 24 februari 2023 för att få beslut senast den 10 mars 2023. Det går även att ansöka om bidraget efter den 24 februari, med förbehållet att medel finns kvar, men då kommer beslutet senare än 10 mars. 

Utbetalning och redovisning

Bidraget är på 6 000 kronor per feriepraktikant. Innan sommaren skickas en rekvisition ut som efter sommaren skickas tillbaka ifylld. Medel betalas ut efter att alla feriepraktikveckor är genomförda och rekvisitionen är ifylld och inskickad till Region Jönköpings län.

Ansökan projektmedel


Försäkran