Tandvård för äldre, skör

En hand som tar fram tandborsten
Foto: Sofie Jarl

Här är Folktandvården i Region Jönköpings läns bästa tandvårdsråd för dig som är äldre och skör. Kan du själv följa råden eller få hjälp att följa dem har du möjlighet att förbättra både din munhälsa och din allmänna hälsa.

För den som redan har en försvagad allmänhälsa kan sjukdomar i munnen försämra hälsan ännu mer. När kroppens eget försvarssystem är nedsatt blir en god munhygien allt viktigare.

Tandhälsan kan snabbt raseras för den som inte själv kan sköta sin munvård eller få hjälp.

Råd om hur du sköter dina tänder

  • Håll regelbunden kontakt med tandvården. Ibland är tätare besök nödvändiga.
  • Det är viktigt att en tandläkare eller tandhygienist visar och berättar hur man ska sköta sina tänder och sin mun.
  • Borsta tänderna med fluoridtandkräm tre gånger om dagen.
  • Använd eltandborste eller andra hjälpmedel om det behövs. En tandläkare eller en tandhygienist kan ge råd.
  • Skölj munnen med vatten eller fluorid om det inte går att borsta tänderna efter en måltid.
  • Ta hjälp av anhöriga eller vårdpersonal om du inte själv orkar sköta dina tänder och din mun.
  • Använd förebyggande munvårdsprodukter med fluorid – en tandläkare eller tandhygienist kan rekommendera vad som är lämpligt.
  • Undvik småätande, sötsaker och söta drycker. Drick vatten eller mjölk.

Muntorrhet – ett vanligt problem för äldre

Kostnadsfri bedömning av tandhälsan

Den som har ett stort behov av personlig omvårdnad större delen av dygnet, kan ha rätt till kostnadsfri bedömning av munhälsan. Man kan också få nödvändig tandvård till samma kostnad som sjukvård. Det gäller den som bor i särskilt boende, i gruppboende eller i det egna hemmet. 
Ibland kan tandvården kosta lika lite som ett vanligt läkarbesök. Det gäller till exempel om man har vissa sjukdomar eller ett stort behov av omvårdnad.

Munhälsobedömning av äldre och funktionshindrade

Tandvård vid funktionsnedsättning och sjukdom