Tandvård för äldre, sjuk

En hand som håller en äldres hand
Foto: Sofie Jarl

Här är Folktandvården i Region Jönköpings läns bästa tandvårdsråd för dig som är äldre och sjuk. Kan du själv följa råden eller få hjälp att följa dem gynnar det både din munhälsa och allmänna hälsa.

Äldre med stort behov av vård och omsorg har ofta flera sjukdomar, funktionshinder och läkemedel. Tandhälsan kan snabbt raseras för den som inte själv kan sköta sin munvård och inte heller får hjälp.

För den som redan har en försvagad allmänhälsa kan sjukdomar i munhålan försämra hälsan ännu mer. När kroppens eget försvarssystem är nedsatt blir en god munhygien allt viktigare.

Råd om hur du sköter dina tänder

  • Håll kontakten med tandvården. Ibland är tätare besök nödvändiga.
  • Det är viktigt att en tandläkare eller tandhygienist visar och berättar hur man ska sköta sina tänder och sin mun.
  • Borsta tänderna med fluoridtandkräm tre gånger om dagen.
  • Använd eltandborste eller andra hjälpmedel om det behövs. En tandläkare eller en tandhygienist kan ge råd.
  • Skölj munnen med vatten om det inte går att borsta tänderna efter en måltid.
  • Ta hjälp av anhöriga eller vårdpersonal om man inte själv orkar sköta sina tänder och sin mun.
  • Använd förebyggande munvårdsprodukter med fluorid – en tandläkare eller tandhygienist kan rekommendera vad som är lämpligt.
  • Undvik småätande, sötsaker och söta drycker. Drick vatten eller mjölk.

Muntorrhet – ett vanligt problem för äldre

Kostnadsfri bedömning av tandhälsan

Den som har ett stort behov av personlig omvårdnad större delen av dygnet, kan ha rätt till kostnadsfri bedömning av munhälsan. Man kan också få nödvändig tandvård till samma kostnad som sjukvård. Det gäller den som bor i särskilt boende, i gruppboende eller i det egna hemmet. 
Ibland kan tandvården kosta lika lite som ett vanligt läkarbesök. Det gäller till exempel om man har vissa sjukdomar eller ett stort behov av omvårdnad.

Munhälsobedömning av äldre och funktionshindrade

Tandvård vid funktionsnedsättning och sjukdom