Introduktionsprogram för nyanställda tandläkare

Tandläkare jobbar med patient
Foto: Sofie Jarl

Folktandvårdens introduktionsprogram för nyanställda tandläkare ger dig chansen att successivt växa in i din nya yrkesroll. Introduktionen kan innehålla handledarledd klinisk introduktion, auskultation och seminarier.

Introduktion på din arbetsplats

 • Medarbetare och klinikrutiner
 • Arbetsmiljö och miljö
 • Klinikadministration 
 • Patientadministration 

Handledarledd klinisk introduktion för nyutexaminerade tandläkare

Din handledare på kliniken lägger upp den individuella introduktionen tillsammans med dig så att du får en allsidig klinisk träning för att bli en god allmäntandläkare. Parallellt går du introduktionsprogrammet tillsammans med andra nyanställda i Folktandvården.

Tid avsätts regelbundet så att du tillsammans med handledaren kan gå igenom patientfall för terapiplanering och kliniska rutiner. Tid avsätts också för patientadministration och kunskapsinhämtning. Handledaren eller annan rutinerad kollega finns alltid tillgänglig för att ge råd eller bistå om problem uppstår.

Gemensamt introduktionsprogram

Introduktionsprogram för alla nyanställda tandläkare

 • Regionintroduktion
 • Tandvårdsförsäkring och tandvårdstaxa
 • Bedömning tandvård
 • Ekonomi i Folktandvården

Så arbetar vi i allmäntandvården med:

 • Barntandvård
 • Ortodonti
 • Allmän vuxentandvård
 • Parodontologi
 • Endodonti
 • Kirurgi
 • Radiologi
 • Protetik
 • Samarbete med specialistverksamheten

Kompetensutvecklingsplan

En personlig kompetensutvecklingsplan tas fram och utgör basen för utbildningar och kompetenshöjande insatser.

Auskultation specialisttandvård

Tillsammans med handledaren och representant för specialisttandvården planeras för auskultation på specialistavdelning. Auskultationen omfattar en till två halvdagar.

Seminarieprogram

Odontologiska Institutionens seminarieprogram kan utgöra en del av kompetensutvecklingen. Tillsammans med handledaren och utbildningsansvarig på respektive specialistavdelning väljs de seminarier ut som har ett lämpligt innehåll med tanke på den enskilda tandläkarens intresse och kompetensnivå.