Utbildning för ST-tandläkare

Två tandläkare med munskydd utför ingrepp på patient
Foto: Anna Wennberg

Vid Odontologiska Institutionen bedrivs utbildning för ST-tandläkare inom sju odontologiska specialiteter.

Vid Odontologiska Institutionen (OI) i Jönköping bedrivs specialistutbildning/specialiseringstjänstgöring av ST-tandläkare i bettfysiologi, odontologisk radiologi, oral kirurgi (käkkirurgi), oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi, endodonti och pedodonti.    

Institutionen är godkänd av Socialstyrelsen för utbildning av specialister inom dessa nio specialiteter och utbildningsplanen följer Socialstyrelsens föreskrifter. 

Utbildningar, rjl.se/odontologiska-institutionen